Oled siin:Protokollid / 2004 juhatus

2004 juhatus


Sisestanud Anonüümne - postitatud04 veebruar 2008

Mudellennu Ühenduse juhatuse koosoleku protokoll
17. veebruar 2004

Algus kell 18.00

Osa võtsid: Jüri Roots, Edvin Penart, Priit Leomar, Arvi Polukainen, Urmas Kokk

Vabakuulajana: Peep Väre
Puudus: Priit Laanesoo
Päevakord

1. Tartu Seminari vastukajad
2. Eesti Meistri ja Karikavõistluste korraldus
3. Kopterilennutajate soov luua oma klubi ja astuda ELF-i
4. EM-ile ja MM-ile saadetavate meeskondade koostamise plaan

1. Tartu Seminaril jäi kõrvu Heino Kõrveli poolt lausutud põhjendamatu kriitika meie veebilehe kohta. Juhatus leiab, et veebileht on igati asjalik, täieneb pidevalt ja sisaldab nii informatiivset kui ka visuaalset materjali mudellennunduse kohta. Mis puutub aga jutukestesse, võistluste ja ürituste kohta, siis ei saa neid veebilehel enne olema kui keegi viitsib neid kirjutada. Veebilehe koostaja on programeerija mitte aga ajakirjanik.

Juhatus kutsub üles rahvast kirjutama (piltidega) kaastööd lehele eelkõige ürituste ja võistlusülevaadete näol.

F5J määruste koha pealt oli ka juhatuses arvamus, et ei saa kardinaalselt erinevaid mudeleid koos võistlema panna. Juhatus arvas, et las huvigrupp korraldab 2005-l aastal antud määruste järgi võistlused ja eks siis tuleb selgus. Sama kokkuvõte oli selles küsimuses ka Tartu Seminaril.

Tartu Seminaril oli kriitika ka koostatud RC määruste ja juhendite kohta. Seminaril otsustati, et Priit Leomar, Edvin Penart ja Heino Kõrvel kirjutavad uue võistlusjuhendi RC plaaneritele ning uue tõlke F3J määrustikust. Priit Leomar lubas korrigeerida RC määrused ja juhendid ning saata need tutvumiseks Heino Kõrvelile ning seejärel panna need uuendused veebilehele ülesse. Samas nenditi, et enamiku muude võistlusklasside eestikeelseid võistlusmäärustikke endiselt ei ole.

2. Tartu Seminaril oli üheks teemaks ka FAI litsents ja Eesti Meistrivõistluste korraldamine. Juhatus otsustas et selles küsimuses järeleandmisi ei tule ja kõikidel Eestis korraldatavatel Meistri –ja Karikavõistlustel on kohustuslik kehtiv FAI litsents.

3. a. Kopterilennutajate soovi luua oma klubi ja astuda ELF-i kiitis juhatus igati heaks ja ei näe selles mingeid takistusi ning lubas toeks olla.

b. Küsmusele kas koperilennutajad saavad korraldada Eesti Meistrivõistlust siis juhatuse poolt on vastus põhimõtteliselt jaatav (täpsustuseks: jaatus on siinkohal põhimõtteline, pole ju veel juhendit ega pole ka litsensiteema enne lahendatud, kui mehed klubi moodustavad ja klubi ELF-i liikmeks asub.) Juhatus hindas kopterimeeste, seniste Tapa ja Nurmsi võistluste põhjal, taseme selliseks mis Meistrivõistluste korraldamiseks piisav on. Antud küsimuse, et Eesti Meistrivõistlust saab uues klassis korraldada alles siis kui antud klassis on enne vähemalt kolm aastat korraldatud võistlusi tõstatas samuti Heino Kõrvel Tartu Seminaril.

c. Sama seis on ka F5J võistluste korraldamises. Juhatuses arvati, et F5J on F5B Nordicu edasiarendus ja Eesti Meistrivõistluste korraldamine selles klassis ei ole probleemiks.

4. Kuna Andres Lepp ja Ants Selgoja ei ole 31.detsembriks 2004 esitanud oma plaani EM-ile ja MM-ile saadetavate noortemeeskondade koostamise kohta siis teeb selle töö ära MÜ juhatus ja kajastab selle veebilehel.

Lõpp 19.00
Protokollis A.Polukainen