Oled siin:F3J/F5J/RC-2M - plaanerid

F3J/F5J/RC-2M - plaanerid


Toimimisviis:
Poiss raadiosaatjaga Raadiolend on lennudistsipliin, kus piloot kasutab oma mudellennuki juhtimiseks raadiosidet lennukiga ja juhtimisseadmeks on raadiosaatja. Raadiomudellendu viljeletakse Eestis juba ajast, mil esimesed tsiviilkasutuse raadiosaatjad turule ilmusid.

Mudeliklassid:
Eestis viljeletakse mitmeid raadiolennukite klasse. Antud lehel tutvustame neist kolme levinumat plaaneriklassi.

F3J - suur termikaplaaner
Tuntuim ja ka FAI poolt tunnustatud ülemaailmne mudeliklass on F3J ehk suur termikaplaaner. Antud mudeliklassis on eesmärgiks lennukestvus ja täpismaandumine.
Täpsema juhendi antud mudeliklassi kohta leiad dokumendist 'F3J võistlusmäärustik'.

Plaaner


F5J - elektrimootoriga suur termikaplaaner
Teiseks Eestis viljeletavaks mudeliklassiks on F5J ehk elektrimootoriga suur termikaplaaner. Antud mudeliklassis on samuti eesmärgiks nii lennukestvus kui ka täpismaandumine, nagu see oli ka mudeliklassil F3J. Nende klasside suurimaks vaheks on stardimeetod. F3J kasutab stardis kõrguse kogumiseks vintsi ja F5J lennuk on varustatud elektrimootoriga, mida tohib käivitada ainult lennu alguses ühel korral.RC-2M - kahemeetrise tiivaulatusega termikaplaaner
Kolmas Eestis viljeletav mudeliklass on rahvuslik ja kannab nime RC-2M. Antud klassi kuuluvad kuni kahemeetrise tiivaulatusega termikaplaanerid, mis kasutavad juhtimiseks ainult kahte juhtpinda. Antud klass on mõeldud meie tulevasele pealekasvule ehk noortele, et propageerida raadioplanerismi. Klassi teeb atraktiivseks mudelite lihtne ehitus ja odav hind, mis võimaldab algajal mudellenduril tulla lennuplatsile välja võimalikelt väikeste kulutustega.


PlaanerRC2MBaltic Open 2008:
Alates eelmisest aastast on Balti riikides toimiv ühine võistlusklass F3J, mille raames selgub parim Baltimaade raadipiloot antud klassis. Igas Balti riigis toimub kaks võistlust, millest parim läheb arvesse Baltic Openi arvestsuses. Täpsema võistlusjuhendi leiad dokumendist 'F3J Baltic Open 2007 võistlusjuhend'. Antud võistluse koduleheks on kujunenud Läti mudellistide veebileht www.nakotne.com. Sellelt lehelt leiate kõik vajalikud võistluste kohta käivad materjalid ja võistlustulemused.

Baltic Open


F3J/F5J/RC-2M (plaanerite) lehe põhiliseks administraatoriks on hetkel PRIIT LEOMAR. Antud lehega seotud probleemide puhul palume pöörduda tema poole.