Oled siin:FAI klasside loend

FAI klasside loend


FAI mudeliklassidest ülevaate koostamisel on aluseks FAI spordikoodeksi peatükk 4 (mudellennuk - määratlus, mõisted ja klassifikatsioon), mille uusima versiooni leiab veebiaadressilt http://www.fai.org/aeromodelling/documents/

Vastavalt FAI definitsioonile loetakse mudellennukiks õhust raskemat mootoriga või mootorita lennuaparaati, mis vastab järgmistele piirangutele:
  • Maksimaalne lennukaal (koos kütusega) - 25 kg
  • Maksimaalne pindala (tiib + stabilisaator) - 500 dm2
  • Maksimaalne pinnakoormus - 250 g/dm2
  • Maksimaalne kolbmootori(te) töömaht - 250 cm3
  • Maksimaalne elektrimootori(te) toitepinge - 42 volti
Alljärgnevalt on toodud ära levinumad FAI mudeliklasside tähised koos lühiseletustega (seisuga 2006):

F1 - Free Flight - Vabalend

F1A Gliders (A-2 class) - Purimudellennukid (A-2)
Pindala 32 - 34 dm2, minimaalne kaal 410 g, stardinööri maksimaalne pikkus 50 meetrit.
F1B Models with Extensible Motors "Wakefield" - Kummimootoriga mudellennukid
Pindala 17 - 19 dm2, minimaalne kaal mootori(te)ta 200 g, mootori(te) maksimaalne kogukaal 30 g.
F1C Power Models - Taimermudellennukid
Mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne lennukaal 300 g/cm3, minimaalne pinnakoormus 20 g/dm2, maksimaalne mootorlennu aeg 5 sekundit.
F1D Indoor Models - Sisemudellennukid
Monoplaan maksimaalse tiivaulatusega 550 mm, maksimaalne kandepindade kõõl (chord of the lifting surfaces) 200 mm, maksimaalne saba ulatus (tail span) 450 mm, minimaalne kaal mootorita 1,2 g, mootori maksimaalne kaal 0,6 g.
F1E Gliders with Automatic Steering - Magnetjuhtimisega purimudellennukid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2.
F1F Helicopter Models - Mudelhelikopterid
Maksimaalne tiiviku(te) tööpindala 300 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, kolbmootori maksimaalne töömaht 10 cm3, kummimootorile piiranguid ei ole.
F1G Models with Extensible Motors "Coupe d'Hiver" - Väikesed kummimootoriga mudellennukid
Minimaalne kaal mootori(te)ta 70 g, mootori(te) maksimaalne kogukaal 10 g.
F1H Gliders (A-1 class) - Väikesed purimudellennukid (A-1)
Maksimaalne pindala 18 dm2, minimaalne kaal 220 g, stardinööri maksimaalne pikkus 50 meetrit.
F1J Power Models (½ A class) - Väikesed taimermudellennukid
Mootori(te) maksimaalne töömaht 1 cm3, minimaalne lennukaal 160 g, maksimaalne mootorlennu aeg 7 sekundit.
F1K Models with CO2 Engines - CO2 mootoriga mudellennukid
Maksimaalne pindala 12 dm2, minimaalne kaal 75 g, maksimaalne CO2 gaasi paagi maht 2 cm3.
F1L Indoor EZB Models - Balsast kummimootoriga sisemudellennukid
Monoplaan 1 (ühe) kummimootoriga, maksimaalne tiivaulatus 458 mm (18,0 tolli), maksimaalne tiiva kõõl 76 mm (3,0 tolli), stabilisaatori pindala maksimaalselt 50 % tiiva pindalast, minimaalne kaal mootorita 1,2 g.
F1M Indoor Beginner's Class - Väikesed sisemudellennukid
Monoplaan maksimaalse tiivaulatusega 460 mm, minimaalne kaal mootorita 3 g, mootori maksimaalne kaal 1,5 g.
F1N Indoor Hand Launch Gliders - Sise viskemudellennukid
Mootorita, liikumatu tiivaga purimudellennuk.
F1P Models with Piston Motors - Väikesed taimermudellennukid
Minimaalne tiiva pindala 26 dm2, maksimaalne tiivaulatus 1,5 m, minimaalne lennukaal 250 g, mootori(te) maksimaalne töömaht 1 cm3, maksimaalne mootorlennu aeg 10 sekundit.

F2 - Control Line Circular Flight - Ringlend

F2A Speed Models - Kiiruslennumudelid
Mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne pindala 2 dm2/cm3, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, maksimaalne tiivaulatus 100 cm.
F2B Aerobatic Models - Vigurlennumudelid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, mootori(te) maksimaalne töömaht 2-taktilisel 10 cm3
4-taktilisel 15 cm3.
F2C Team Racing Models - Võidulennumudelid
Mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne pindala 12 dm2, maksimaalne lennukaal 700 g, kere minimaalsed mõõtmed piloodikabiini kohalt: kõrgus 100 mm laius 50 mm ja ristlõike pindala 39 cm2, kabiinis peab asuma piloodi pea kõrgusega vähemalt 20 mm ja laiuse-pikkusega vähemalt 14 mm, ratta (rataste) minimaalne läbimõõt 25 mm, maksimaalne kütusepaagi maht 7 cm3.
F2D Combat Models - Õhuvõitlusmudelid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, mootori(te) maksimaalne töömaht 2,5 cm3.
F2E Combat Models with Compression Ignition Engines - Diiselmootoriga õhuvõitlusmudelid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 100 g/dm2, diiselmootori maksimaalne töömaht 2,5 cm3.
F2F Diesel Profile Racing Models - Diiselmootoriga lihtsad võidulennumudelid
Mootori maksimaalne töömaht 2,5 cm3, minimaalne pindala 12 dm2, maksimaalne lennukaal 700 g, kere mõõtmed: minimaalne kõrgus 100 mm ja maksimaalne laius 20 mm, ratta (rataste) minimaalne läbimõõt 25 mm, maksimaalne kütusepaagi maht 15 cm3.

F3 - Radio Controlled Flight - Raadio teel juhitavad mudelid

F3A Aerobatic Power Models - Vigurlennumudelid
Maksimaalne tiivaulatus (overall span) 2 meetrit, maksimaalne kere pikkus (overall length) 2 meetrit, maksimaalne kaal 5 kg.
F3B Thermal Soaring Gliders - Kolmevõistluse purimudellennukid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus
12 - 75 g/dm2, minimaalne kere ninaraadius 7,5 mm.
F3C Helicopters - Helikopterid
Maksimaalne tiiviku(te) tööpindala 250 dm2, maksimaalne kaal 6 kg, kolbmootori maksimaalne töömaht 2-taktilisel 15 cm3 4-taktilisel 20 cm3, elektrimootori maksimaalne koormuseta toitepinge 42 volti.
F3D Pylon Racing Models - Võidulennumudelid
Minimaalne pindala 34 dm2, minimaalne tiivaulatus monoplaanil 1150 mm biplaani pikemal tiival 750 mm, kolbmootori(te) maksimaalne summaarne töömaht 6,6 cm3, kere minimaalsed mõõtmed: kõrgus 175 mm laius 85 mm ja ristlõike pindala 100 cm2 (mõõdetuna ühest ja samast ristlõikest), lennukaal kütuseta 2200 - 3000 g.
F3F Slope Soaring Gliders - Mäeveerupurimudellennukid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus
12 - 75 g/dm2.
F3G Motor Gliders - Mootorpurimudellennukid
Info puudub!
F3H Soaring Cross Country Racing Gliders - Pika distantsi (20 km või pikema marsruudi läbimine) purimudellennukid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, minimaalne kere ninaraadius 7,5 mm.
F3I Aero-Tow Soaring Gliders - Slepitavad purilennukite poolkoopiad
Maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pinnakoormus 75 g/dm2, minimaalne tiivaulatus 3,50 meetrit, minimaalne kere laius suurima ristlõikega kohast 3,2 % tiivaulatusest, ratta minimaalne läbimõõt 4 cm. (Pukseeriva mudellennuki maksimaalne kaal 12 kg ja mootori maksimaalne töömaht 50 cm3).
F3J Thermal Duration Gliders - Termikapurimudellennukid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne lennukaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, minimaalne kere ninaraadius 7,5 mm, stardinööri maksimaalne pikkus 150 meetrit.
F3K Hand Launch Gliders - Viskepurimudellennukid
Maksimaalne tiivaulatus 1500 mm, maksimaalne kaal 600 g, minimaalne kere ninaraadius 5 mm.

F4 - Scale Models - Koopiamudelid

F4A Free Flight Flying Scale Models - Vabalennu koopiamudelid
Info puudub!
F4B Control Line Flying Scale Models - Ringlennu koopiamudelid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 6 kg mitmemootorilistel 7 kg, maksimaalne pinnakoormus 150 g/dm2, turbiinmootori maksimaalne veojõud 10 kg, elektrimootori(te) maksimaalne koormuseta toitepinge 42 volti.
F4C Radio Controlled Flying Scale Models - Raadio kaudu juhitavad koopiamudelid
Maksimaalne pindala 250 dm2, maksimaalne kaal (elektrimootori(te)ga mudelitel ilma mootoriakudeta) 12 kg, turbiinmootori maksimaalne veojõud 10 kg, elektrimootori(te) maksimaalne koormuseta toitepinge 42 volti.
F4D Free Flight Indoor Scale Models (extensible motors) - Kummimootoriga sise vabalennu koopiamudelid
Maksimaalne lennukaal 150 g, maksimaalne tiivakoormus (wing loading) 15 g/dm2.
F4E Free Flight Indoor Scale Models (CO2 or electric motors) - CO2 või elektrimootoriga sise vabalennu koopiamudelid
Maksimaalne lennukaal 150 g, maksimaalne tiivakoormus (wing loading) 15 g/dm2.
F4F Free Flight Indoor Scale Models (Peanut formula) - Lihtsad sise vabalennu koopiamudelid
Maksimaalsed mõõtmed: tiivaulatus 33 cm või kere pikkus propellerita 23 cm (33 cm span or 23 cm overall length excluding the propeller), lubatud ainult kummimootor(id).

F5 - Radio Controlled Electric Powered Flight - Raadio teel juhitavad elektrimootoriga mudelid

F5A Electric Powered Aerobatic Models - Elektrimootoriga vigurlennumudelid
Maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne kaal 5 kg, pinnakoormus 12 - 75 g/dm2, koormuseta NiCd aku maksimaalne pinge 42 volti.
F5B Electric Powered Motor Gliders - Elektrimootoriga purimudellennukid
Minimaalne kaal 2000 g, aku maksimaalne kaal 1100 g, NiCd akuelementide maksimaalne arv 30, maksimaalne pinnakoormus 75 g/dm2.
F5C Electric Powered Helicopters - Elektrimootoriga helikopterid
Maksimaalne tiiviku(te) tööpindala 300 dm2, kaal pole piiratud, koormuseta NiCd aku maksimaalne pinge 42 volti.
F5D Electric Powered Pylon Racing Models - Elektrimootoriga võidulennumudelid
NiCd aku maksimaalne kaal 425 g, maksimaalne lennukaal 1,25 kg.
F5E Solar Powered Models - Päikesepatareiga mudellennukid
Reeglid hetkel puuduvad!
F5F 10 Cell Motor Gliders - 10-elemendise akuga mootorpurimudellennukid
Minimaalne lennukaal 1500 g, minimaalne pindala 36 dm2, NiCd akuelementide maksimaalne arv 10, aku maksimaalne kaal 600 g, maksimaalne pinnakoormus 75 g/dm2.
F5G Electric Big Gliders - Suured purimudellennukid
Maksimaalne lennukaal 5 kg, maksimaalne pindala 150 dm2, maksimaalne tiivakoormus 12 - 75 g/dm2, tiiva siruulatus peab olema vähemalt 3,75 meetrit. Start võib toimuda käest või siis kummikatapuldist. Mootori tööaeg 1 minut, lennuaeg 10 minutit. NiCd või NiMH akude kaal ei tohi ületada 1/3 kogu lennuki kaalust.