Oled siin:Protokollid / 2011/3: juhatus 27.02.2011

2011/3: juhatus 27.02.2011


Sisestanud Priit - postitatud28 veebruar 2011

 

Koosolek toimus Kullos Mudellennu klassis 18...20.30

Kohal olid: Arvi Polukainen, Jüri Roots, Peep Väre, Indrek Hiie, Urmas Kokk, Priit Laanesoo. Elfi president Urmas Uska ja teenekas mudellendur Edvin Penart
Koosoleku viis läbi ja protokollis Priit Leomar
 
Päevakord:
 
1.ELFi põhikiri
Vaadati läbi Edvin Penarti ja Urmas Kokki poolt täiendatud ELF'i põhikirja redaktsioon ja tehti muudatusettepanekud, millega minnakse ELF'i juhatusse.
 
2.MLÜ kodukord
Vaadati läbi valminud MLÜ kodukorra redaktsioon ja peale täienduste tegemist, saadetakse see laiali liikmesklubidele tutvumiseks ja ettepanekute vormistamiseks.
 
3.Lennujuhtimise keskuse külastus
Otsustati külastada lennujuhtimiskeskust ja toetada igati nende soovi demolendudeks. Visiidi aja lepib kokku Priit Leomar.
 
4.Koduleht, Google kalender.
Kodulehele lisatakse Google kalender. Samas täiendatakse ELFi ja FAI linkidega ka avaleht. Töö seisab, kuna oodatakse Drupali uut versiooni.
Tööd juhivad Indrek Hiie ja Mart Seger
 
5. Nõmme klubi juriidilise staatuse muutus Noortemajast MTÜks.
MLÜ tunnustab Nõmme NoorteMaja mudellennuringi struktuurimuutust ja teeb järgneval ELFi koosolekul ettepaneku see kinnitada.
 
6. Sponsorraha kasutamine
Oodatakse pakendite hindasid Ukrainast, et kaardistada erinevaid noortetöö toetamise võimalusi.
 
7. Spordileksikon ja spordiregister
MLÜ liige Arvi Polukainen tutvub puuduvate kannetega ja ajakohastab andmed, kui puudusi leitakse.