Oled siin:Protokollid / 2016/5: juhatus 20.12.2016

2016/5: juhatus 20.12.2016


Sisestanud Priit - postitatud27 detsember 2016

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 20.12.2016 Kullo ruumides kella 18 15. Koosolek kestis 19 45ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal:  Jüri Roots, Urmas Kokk, Edvin Penart  ja Priit Leomar. Vaatlejana oli kohal: Tõnu Luman 

Päevakord:

 

1. MLÜ aastakoosolek
           Aastakokkuvõte mustand. Koostamisel. Tõnu Luman lisab vabalennu asjad
           Kalenderplaani mustand. Koostamisel ja lõplikult vaadatakse üle MLÜ aastakoosolekul
           Kas soovime veel kedagi meeles pidada(Koondised, teenekad tegijad?) Laekus ettepanek tänada PISTIKU foorumi ülalpidajat                  Lauri Laidnat. Juhatus püüab Lauri saada kätte lähipäevil ja teda motiveerida oma tubli tööd jätkama. 

2. MLÜ auhnnatseremoonja organiseerimisega seotud küsimused.
     Registreerimine. Kui palju on registreerunuid. Hetkel 153
      Kutsed
      Medalid. , graveerimine, medallistide nimekiri. Nimekiri vaadati üle. Arusaamatus raketi andmetega. Räägitakse üle Arvi                 Polukaineniga 
     Diplomid
     Gatering. Pakumiste läbivaatamine. Urmas Kokk tegeleb edasi gateringiga.
     Esinejad sõnavõtjad. Urmas Kokk ja Paavo Kangur
     Autasustajad: Tutvustab alasid Edin Penart. Medaleid jagavad Priit, Arvi ja Jüri

 3. Finantsasjad ja rahade audit
     Laekumata rahad F3C kopterimeestelt ja F3A pilotaasi esindajatelt. Korraldajatega võetud ühendust ja rahad laekuvad lähipäevil

4. ELFi tulevik ja juhatuse tegevuse arutelu

5. FAIs toimuvast
    MLÜ toetas Sveitsi lennuspordifõderatsiooni ettepanekut," arvata mudellennundus välja droonide definitsiooni alt". ELFi nimel saadeti       toetuskiri

6. MLÜ juhatus valis spordiaasta 2016 parimad:
    Parim noor:      Martin Liiva
    Parim seenior: Jüri Roots
    Parim tegu:     Pistiku foorum(Lauri Laidna)

Protokollis,

Priit Leomar