Oled siin:Protokollid / 2017/1: juhatus 11.04.2017

2017/1: juhatus 11.04.2017


Sisestanud Priit - postitatud21 aprill 2017

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 11.04.2017 Kullo ruumides kella 18 15. Koosolek kestis 19 45ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal:  Jüri Roots, Urmas Kokk, Edvin Penart, Tõnu Luman, Arvi Polukainen, Jüri Reitel  ja Priit Leomar

Päevakord:

1. ELFi üldkoosoleku järelkajad

              Priit Leomar, Arvi Polukainen ja Jüri Roots andsid ülevaate ELFi üldkoosolekust               ja otsustest

1.1 Rahaline seis.

            Urmas Kokk andis ülevaate MLÜ rahadest. Otsustati eralda stipendiumi fondi noorte             toetamiseks 1000 EURot

2. Noortestipendiumid

            Laekunud kolm taotlust. MK Tartu, NõmmeNoortMaja ja Hiiumaa Mudeliklubi

            Otsustati toetada raketimudelismi Euroopa Meistrivõistlustele sõitvaid noori                 igaüht 80 EURoga:

  1. Johanna Aaslepp

  2. Sten Andri Laanejõe

  3. Merili Tursk

  4. Rasmus Pall

  5. Maria Kõrm

          Otsustati toetada Makedooniasse sõitavat vabalennu noortekoondist igat noorsportlast 120 EURoga:

  1. Gert Nulk

  2. Karl Männik

  3. Karl Kreis

  4. Hannes Hollo

  5. Aleks Moistus

 

3. Juhendid ja määrustikud 2017

        Vaadati üle kehtivad juhendid ja Priit Leomar lisab raketi juhendi ja F3A juhendi             kodulehele.Jätkuvalt puudu koperi kalenderplaan

4. Koondiste väljasaatmine 2017

      Kinnitati ohimudellennu koondis, raketimudelismi koondis, vabamudellennu noortekoondis       ja vabamudellennu täiskasvanute koondis.

5. Nõmme maja ettepanekud

      Arutati Ardo Pärnalt laekunud mõtet NNM ettepaneku osas

6. Parima sportlase statuut

     Juhatus otsustas, et jätkatakse kehtiva korra alusel. Juhatus teeb ettepaneku MLÜ            aastakoosolekule ja MLÜ aastakoosolek otsustab parima sportlase

7. FAI toimunust läbi delekaatide emaili. Droonide teemad ja mudellennunduse definitsiooni        arutelu.