Oled siin:Protokollid / 2018/1: juhatus 28.02.2018

2018/1: juhatus 28.02.2018


Sisestanud Priit - postitatud05 märts 2018

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 28.02.2018 Kullo ruumides kella 18 00. Koosolek kestis 19 30ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal:  Jüri Roots, Urmas Kokk, Edvin Penart, Arvi Polukainen ja Priit Leomar
Päevakord:
1. ELFi aastakoosoleku arutelu.
    Vaadata üle saabunud päevakord ja tehti omad ettepanekud päevakorrapunktide     osas.
2. Stipendiumitaotluste läbivaatamine
    Laekunud oli kaks taotlust. Nõmme Noortemajalt ja Hiiumaa mudeliklubilt.
    Koosolek otsustas toetada järgnevaid noorsportlasi 100EURose toetusega
Raketimudelismis:
1.Johanna Aaslepp
2. Sten Andri Laanejõe
3. Merili Tursk
4.Rasmus Pall
5. Siiri Talts
Vabalennus:
1. Gert Nulk
2. Karl Männik
3. Karl Kreis
4. Hannes Hollo
5. Aleks Moistus
6. Gregor Moistus
3. Kalenderplaan
   Vaadati üle kalenderplaan ja puudused kõrvaldatakse jooksvalt
4. Vabatahtliku kohtuniku tasustamise info
   Tutvuti laekunud infoga vabatahtliku kohtuniku tasustamise osas.
5. Kohapeal algatatud küsimused
   Priit Leomar andis ülevaate SkyMaster klubi külastusest.
   Priit Leomar andis ülevaate lõigatud F1H tiivatoorikute kogusest klubidele