Oled siin:Protokollid / 2019/1: juhatus 26.03.2019

2019/1: juhatus 26.03.2019


Sisestanud Priit - postitatud02 aprill 2019

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 26.03.2019 Kullo ruumides kella 18 00. Koosolek kestis 19 30ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal:  Jüri Roots, Urmas Kokk, Arvi Polukainen, Edvin Penart, Vladimir Loginov ja Priit Leomar. ELFi juhatusest oli kohal Urmas Uska ja Urmas Kokk. Vaatlejana osales Mart Vihmand

Päevakord:
 1. MLÜ finatsseis.
  Urmas Kokk andis ülevaate MLÜ finatsseisust ja stipendiumideks mõeldud vahenditest. Saame kasutada ca. 1000 Eurot noortespordi toetamiseks.
 2. Stipendiumid spordiaastaks 2019.
  Juhatus vaatas läbi kolm laekunud taotlust ja otsustas, et toetakase järgnevaid noorsportlasi igaüht 150 Euroga:
  • Gert Nulk
  • Karl Kreis
  • Johanna Aaslepp
  • Sten Andri Laanejõe
  • Merili Tursk
  • Rasmus Pall
  • Mihkel Metsand
 3. ELFi tegevuse ülevaade
  • Arved ei liigu-info klubidelt
  • Litsentside andmebaas ei toimi 
  • Aastakoosoleku aeg ja koht teadmata ?
 4. Meeskondade kinnitamine FAI tiitlivõistlusteks
  Vaadata läbi koostatud meeskonnad ja kinnitati järgmised koondised:
  • Ohilend
  • Vabalennu noortekoondi
  • Raadiolennu F5J koondis
  • Raketi noortekoondis
  • Raketi täiskasvanute koondis
 5. Kalenderplaani ülevaatamine, juhendid ja määrustikud
  Juhatus vaatas üle laekunud juhendid ja kalenderplaani
 6. Kuusiku lennuvälja info
  Lisainfot ei ole tulnud. Inimesed vahetunud. Tundub, et seisab
 7. Ajalookogumisest
  Priit Leomar saadab laiali klubidele teate, sooviga leida igast klubist vastutav isik. Urmas Uska võtab ühendust klubidelt laekunud kontaktidega ühendust ja vaatab, kes millise infoga saab panustada. 
 8. Koduleht ja webimajutus
  Toimib
 9. Eurodirektiiv lennunduse osas
  EU kinnitas mehitamata lennundust puudutava direktiivi, mis peaks hakkama kehtima 2020.
 10. Kohapeal algatatud küsimused
  MLÜ aastalõpu üritus 2019. ETSLilt on laekunud läbi Lembit Vaheri info, pidada MLÜ 2019 aastalõpuüritus hotellis Dzingel. Juhatus otsustas, et sobib.

Mart Vihmand andis ülevaate Nissi koolis toimivast mudellenuringist ja plaanist osaleda raadiolennu võistlustel. 

 

Protokollis,

Priit Leomar