Oled siin:Protokollid / 2008 aastakoosolek

2008 aastakoosolek


Sisestanud ints - postitatud29 detsember 2008

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 20.detsember 2008
Huvikeskus „KULLO” Ruum 201

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Lennuspordifederatsiooni liikmesklubid:
 • Pärnu Noorte Tehnikute maja
 • Tartu MK
 • MK Kotkasulg
 • Nõmme LNM
 • MK Fun-Fly Club
 • MK Fun Pilot
 • MK Kullo
Koosoleku algus 11:00.

MÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Priit Laanesoo, Priit Leomar, Arvi Polukainen, Indrek Hiie, Marek Tamme, Peep Väre. Koosolekut juhatas Priit Leomar. Protokollis Indrek Hiie.

Juhatuse ettepanek päevakorra kohta:

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)
2. Finantsaruanne (Urmas Kokk)
3. Juhatuse uue koosseisu valimine
4. Klubide ja alaliitude ettekanded
 • a. Pärnu NTM ( Ant Selgoja, )
 • b. Tartu Mudellennuklubi (Andres Lepp)
 • c. Mudellennuklubi Kotkasulg (Peeter Pärtel Kruuv)
 • d. Nõmme LNM (Ardo Pärna)
 • e. Keila (puudus)
 • f. Fun-Fly Club (Jüri Roots)
 • g. Fun Pilot (Dimitri Varfolomejev)
 • h. Narva Loomemaja (puudus)
 • i. Kullo (Marko Roolaid)
 • j. Hiiumaa (puudus)
 • k. Raadiolend (Priit Leomar, Peep Väre)
 • l. Vabalend (Urmas Kokk)
 • m. Raket (Arvi Polukainen)
 • n. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
 • o. F3A (Marek Tamme)
 • p. Kopterid (Indrek Hiie)
5. Kodulehe arutelu:
 • a. Võistlusprotokollid
 • b. Kodulehe arendus
 • c. Kodulehe administraatori leidmine
 • d. Klubide kodulehed
6. Põhjamaade koosolek Norras (Priit Leomar)
7. Koopia klassi loomisest Eestis (Peep Väre)
8. Lennuplatsid
 • a. Nurmsi
 • b. Kuusiku
 • c. Kollane
 • d. Vasalemma (Lauri Toika)
9. EFFC (Jüri Roots)
10. Baltic Open (Priit Leomar)
11. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar, Jüri Roots)
12. Turvakoodeks
 • a. Hetkeseis
 • b. Tõlge teistesse keeltesse
 • c. Kvartsipuu
13. Kalenderplaani arutelu
14. Muu
 • a. Sümboolika
 • b. Järkude süsteemi taas kasutamine
 • c. Messil osalemisest...
Päevakord

1. Juhatuse tegevuse kokkuvõte. Priit Leomar tutvustas juhatuse liikmete vahetumise asjaolusid ja tutvustas juhatuse eestvedamisel korda saadetut: koduleht, turvareeglid ja nende lühikokkuvõte, suhtlus raadiosageduste kasutamise teemal, Põhja-Balti koosolekul osalemine ning saavutatud lepped lennuplatside kasutamisel (Nurmsi).

2. Finantsaruanne. Urmas Kokk andis ülevaate Ühenduse finantsseisust. Veebiraha laekumine tuleb üle kontrollida, võlglastel tuleb see raha tasuda ka 2008 aasta eest.

3. Juhatuse uus koosseis valiti 20 poolthääle, 1 vastuhääle ja 1 erapooletu (kokku 22) hääle lugemise tulemusel alljärgnev (7 liikmeline): Urmas Kokk, Priit Laanesoo, Priit Leomar, Arvi Polukainen, Indrek Hiie, Marek Tamme, Peep Väre. Lisaks sai juhatus koosolejalt volituse rakendada oma mõjuvõimu ja sundida ka teised koosviibinud ühiste eesmärkide saavutamise nimel rohkem panustama.

4. Klubide ja alaliitude aruanded

Klubid
 • Pärnu: käidi 11 kohalikul ja 6 rahvusvahelisel võistlusel; Karmo Kask leidis äramärkimist kui parim huvikooli õpilane, Ukrainasse kahjuks ei saanud materjaalsete vahendite puudusel. Raketialane tegevus on kokku kuivanud, kuid lootust on see taastada.
 • Tartu MK: 2 suunda: raadiolend ja vabalend. Raadiolend: seeniorid tegutsevad hobitasemel, 1 võistleja. Vabalend: noorte koolitamine (20 noort). MM tulemused: Janar Self 11 koht. Noortekeskuse loomine võib kaasa tuua muutusi Tartu klubide jaoks. Uus maja valmimistähtajaga 2012.
 • Kotkasulg: edukas aasta. 29 liiget, 14 noort, 15 täiskasvanut.
 • Nõmme: 9st vabalennu koondise liikmest 6 on Nõmme LNMist. Tegutseb 14 noort, 13 vana. Lisaks lahtiste uste päevade ja väljasõitude läbi on õnnestunud koolitada ca 70 last. Loodetavasti annab see tõuke ka tegevuse aktiviseerumiseks Haapsalus. Osaleti mitmel välisvõistlusel, 37-s koht F1A aastakokkuvõttes.
 • Keila: paberkandja vahendusel saime teada, et peeti 22 võistlust, tegutseb 22 liiget.
 • FunFly Club: 44 liiget, 39 täiskasvanut, 5 noort. Korraldatakse Maailmakarika etappi vabalennus. Puudub võimalus seltskondlikuks kooskäimiseks.
 • FunPilot: 15 täiskasvanut, 30 last. Paljud pole huvitatud FAI litsentsist. Populaarne RC Combati klass seda ka otseselt ei eelda.
 • Kullo: 20 noort, huvitegevus. Kohalviibijad avaldasid lootust, et Kullo jätkuvalt võtab MLÜ tegevusest osa ka klubina.
 • Hiiumaa: ei viibinud kohal
Alaliidud
 • F3A (Marek Tamme): On toimunud F3A taassünd Eestis, 2007 ja 2008 toimusid võistlused rahvusliku, st. Sport kava alusel. 2009 saab toimuma esimene Eesti Meistrivõistlus.
 • Vabalend (Urmas Kokk): Toimusid EK võistlused, viimane etapp Nurmsis kaasas 29 osalejat. Jätkuv mure sobiva, 3x3 km platsi puudumise tõttu Eestis. Kas 2009. aasta võistlused viiakse läbi 5 või 7 tuurilisena - lõplikku kokkulepet ei leitud.
 • Rakett (Arvi Polukainen): Osaleti vÕistlustel Lätis, Leedus ja Poolas. Mitme klassi harrastamine killustab jõude, kõrvaldunud takistus mootoriprobleemide näol annab lootust
 • Ohjad (Dmitri Varfolomejev): fookus Combati alal
 • Kopterid (Indrek Hiie): Käidi Norras Gränscupenit, Prantsusmaal Euroopa Meistrivõistluseid ja Inglismaal 3DMastersit vaatamas. Vanad olijad on enamuses kadunud, samas on lootust uuele järelkasvule. Kopteriaabitsa allalaadimiste arv - üle 100 korra - annab lootust ala kandepinna laienemiseks. Korraldatakse siseleektrikate võistlust Kullos ja Helicamp Estonia suvelaagrit.
 • Plaanerid (Priit Leomar): Käidi väljas neljal välisvõistluse. Kodumaal peeti 9 meistrivõistluste etappi kolmes mudeliklassis. F3J kolm etappi. F5J kolm etappi plus üks lisaetapp. RC-2M kolm etappi. Lisaks peeti Heino Kõrveli korraldatud pika lennu võistlus. Veebruaris toimus Tartus ka raadiolennu seminar, millest on saamas raadiolennu häälekandja Eestis. Põhiliseks probleemiks on võistluste korraldajate puudus ja noorte juhendajate vähene arv. Tuleks pöörata rohkem rõhku noortetööle.
5. Koduleht (Indrek Hiie): Vaja oleks leida lahendus (inimresurss) 3 probleemi osas:
 • arvutigraafika;
 • tõlked vene ja inglise keelde;
 • ja eelkõige, leida rutiinsete hooldustööde teostamiseks huviline.

6. Põhjamaade koossolek (Priit Leomar): Baltimaade esindajad ei saa endiselt tulla Põhjamaade meistriks. Koostöö on samas kasulik ja jätkub ka tulevikus.

7. Koopia klassi loomisest (Peep Väre) - hetkel on takerdunud mudelite puudumise tõttu.

8. Lennuplatsid (Priit Leomar)
 • a) Tapa ja Haapsalu platsid ei ole enam kasutatavad;
 • b) Nurmsi - vaid kooskõlastuse korral kasutatav, üritusteks, mitte treeninguks;
 • c) Kuusiku - ametlik nimetus on nüüd Rapla lennuväli. Haldaja muutub keset hooaega, arenduseks raha puudub;
 • d) Kollane - on kasutatav kokkuleppel Wanaga;
 • e) Vasalemma - liikmemaksu tasunud saavad lennutusõiguse (kontakt Lauri Toikka). Lennutusplatside turvalisuse tõstmiseks on võimalik saada ohutusreeglite tahvleid. Tuleks ka varustuse müüjatele südamele panna, et ohutusreeglid kaubaga kaasa antaks.

9. EFFC (Jüri Roots): info on www.mudellend.ee lehel

10. Baltic Open (Priit Leomar): teemat ei käsitletud ajapuudusel

11. FAI litsentsid (Priit Leomar): Register on uuendatud. Kokku on välja antud 400le inimesele.

12. Turvakoodeks (Priit Leomar): Loodud MLÜ turvakoodeks. Kõigile kättesaadav MLÜ kodulehelt. Rakendamise osas tuleb juhatusel veel mõelda läbi soovitavad lahenduse.

13. Võistluskalender: 2009. aasta kalenderplaani arutelu. Kalenderplaani saab teha täiendusi jaanuari keskpaigani. Kalenderplaani leiad MLÜ kodulehelt.

14. Muud küsimused.
 • sümbiilika väljatöötamist jätkatakse
 • järkude süsteemi taastamise ettepanek leidis positiivset vastukaja, juhatus võtab asja töösse
 • arutati mudelismi propageerival messil osalemist
 • Maksude arutelu: Seisukoht klubimaksude osas: tõsta ei saa. Seega peaks jääma samaks: 1500 eek. Stardimaksu MLÜ osa: 150.- täiskasvanu, 25.- laps (k.a. kuni 18.a. vana). 14 poolt ja 3 vastuhäälega otsustati, et lapseks defineerumine toimub vaid vanuse alusel. Otsustati (1 vastuhääl, enamus poolt), et stardimaksu ülempiiri ei seata, see jääb võistluse korraldaja otsutada.

Protokollis: Indrek Hiie