Oled siin:Protokollid / 2009 juhatus 13.04.2009

2009 juhatus 13.04.2009


Sisestanud Anonüümne - postitatud14 aprill 2009

Juhatuse koosolek algas kell 18:00 Jüri Rootsu ruumides ja kestis 19:45ni. Kohal olid: Jüri Roots, Arvi Polukainen, Peep Väre, Indrek Hiie, Marek Tamme, Urmas Kokk ja Priit Leomar.

Päevakord:

1. Suhtlusest Keila mudellennuklubiga.
Keila on maksnud ELFi liikmesmaksud, kuid keeldub tasumast Webi majutust, kuna nende andmeid ei kajastata MLÜ kodulehel. MLÜ on dokumenteeritult vähemalt kahel korral küsinud MK Keilalt nende klubi andmeid, kuid jätkuvalt puudub nii logo kui ka muud täpsustatud andmed. Kodulehele lisatakse andmed, mis klubi esitas 2008. aastaaruandes.

2. MiniMaailm 2009 korraldusest, osalejatest.
MLÜ on messil esindatud 6x6 meetrit boksis. Eraldi trükitakse MLÜ plakat ja lendlehed huvilistele jagamiseks. MLÜd esindavad üritusel Peep Väre, Indrek Hiie ja Priit Leomar.

3. Infoleht MiniMaailmal jagamiseks
Olemas mõned vanad flaierid ja trükitakse juurde.

4. Meid tutvustav plakat
Valmib koostöös Jüri Rootsuga.

5. Iga EM või KV klassi toimimise eest vastutava isik ehk koordinaatori leidmine.
Otsustati, et läheb vastavalt kodulehel juhatuse liikmete piltide all olevale infole ja eraldi pannakse juurde puuduvad mudeliklassid.

6. Koduleht
Indrek Hiie paneb käima kodulehe ülemise banneri ja tegeleb rekordite dokumendi lisamisega kodulehele. Priit Laanesoo on kogunud andmed ja esitanud need. Eraldi kodulehele lisamiseks on valminud meid reklaamiv pilt, mille Indrek lisab kodulehe avalehele, kui oleme nii kaugele jõudnud.

7. Klubide andmebaas kodulehel
Priit Leomar vaatab andmed üle ja ajakohastab. Vajadusel lisame lingid.

8. Lennutamisplatside andmebaas kodulehel
Marek Tamme loob võimaluse erinevate lennuplatside tutvustamiseks kodulehel ja paneb tuntumate lennuplatside info ülesse.

9. Klubide turvalisuse plakat
Ootame jätkuvalt tõlget. Jüri Roots koordineerib tõlke loomist.

10. Spordileksikoni temaatika
Kuna ELF ei ole suuteline leidma koordinaatorit spordileksikoni juurde siis langes see austav ülesanne Arvi Polukainenile. Järgmiseks juhatuse koosolekuks tutvub Arvi antud andmebaasiga ja esitatud reeglitega, ning esitab omapoolse tegevuskava.

11. Ajaloo veerg kodulehel
Alustame ajaloo veeruga kodulehel. Priit Leomar loob selleks võimaluse ja lisab esmased dokumendid, mis laekusid Jüri Rootsult. Urmas Kokk uurib, kas on säilinud videofailid kunagistest filmides mudellennust.

12. Kodulehe bannerid
Indrek Hiie tegeleb jooksvalt antud küsimusega

13. Mis teeme võistluskutsetega
Kuna eraldi neid publitseerida ei õnnestu, siis püüame need edastada antud ala esindajatele.

14. Rekordid kodulehele. Vaata punkti 6.

15. Klubijuhtide nimekiri kodulehele.
Andmed täiendatakse ja lisatakse kodulehele Priit Leomari poolt

16. Muu:

- Selgus, et FunPilot plaanib korraldada MK etappi raadioõhuvõitluses. Püüame olla toeks, kui selline tegevus aset leiab. Plaanitav aeg august 2009.

- Urmas Kokk jätkab laekurina ja seab sisse võistlustasude ja muude laekumiste registri.

Protokollis:
Priit Leomar