Oled siin:Protokollid / 2009 aastakoosolek

2009 aastakoosolek


Sisestanud ints - postitatud04 jaanuar 2010

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 19.detsember 2009
Huvikeskus „KULLO” Ruum 201

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Lennuspordifederatsiooni liikmesklubid:
 • Pärnu Noorte Tehnikute maja
 • Tartu MK
 • MK Kotkasulg
 • Nõmme LNM
 • Keila
 • MK Fun-Fly Club
 • MK Fun Pilot
 • MK Kullo
Koosoleku algus 11:00.

MÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Priit Leomar, Arvi Polukainen, Indrek Hiie, Peep Väre. Koosolekut juhatas Priit Leomar. Protokollis Indrek Hiie.

Juhatuse ettepanek päevakorra kohta:

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)
2. Finantsaruanne (Urmas Kokk)
3. Klubide ja alaliitude ettekanded
  Klubid:
 • a. Pärnu NTM (Ants Selgoja)
 • b. Tartu Mudellennuklubi (Andres Lepp)
 • c. Mudellennuklubi Kotkasulg (Peeter Pärtel Kruuv)
 • d. Nõmme LNM (Urmas Kokk)
 • e. Keila (????)
 • f. Fun-Fly Club (Jüri Roots)
 • g. Fun Pilot (Aleksei Vikenin - Narva Lasteloomemaja)
 • h. Kullo (Priit Leomar)
 • i. Hiiumaa (puudus)
 • Alad:
 • j. Kopterid (Indrek Hiie)
 • k. Raadiolend (Priit Leomar, Peep Väre)
 • l. Raket (Arvi Polukainen)
 • m. Vabalend (Urmas Kokk)
 • n. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
 • o. F3A (polnud esindatud)
4. Kodulehe arutelu:
 • a. Kodulehe arendus
 • b. Kodulehe administraatori leidmine
5. Lennuplatsid
 • a. Nurmsi
 • b. Kuusiku
 • c. Kollane
 • d. Vasalemma (Lauri Toika)
6. ELF presidendi info
7. EFFC (Jüri Roots)
8. Estonian Air Combat Cup
9. Baltic Open (Priit Leomar)
10. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar)
11. Kalenderplaani arutelu
12. Parim sportlane mudellennus
13. Stipendium mudellennus
14. Tasud aastal 2010
15. Muu

Päevakord

1. Juhatuse tegevuse kokkuvõte. Priit Leomar tutvustas juhatuse liikme vahetumise asjaolusid ja tutvustas juhatuse eestvedamisel korda saadetut.

2. Finantsaruanne. Urmas Kokk andis ülevaate Ühenduse finantsseisust. Märgiti ära, et olukord on hea, karikad on odavnenud ;)

3. Klubide ja alaliitude aruanded

Klubid
 • Pärnu: käidi 14 võistlusel, aset leidis isadepäeva üritus; ringi osalustasu lapsele on 87 eek/kuus. Raketi ja laevamudelism on põlu all.
 • Tartu MK: ringi osalustasu lapsele 195 eek/kuus; 20 poissi, juhendaja Janar Sell. Rahasid on kokku tõmmatud. Eelissuunad on vabalend, siselend, raadiolend. Tehti ettepanek korraldada enne järgmist üldkoosolekut alade kokkusaamine lükates üldkoosoleku tunni-paar edasi.
 • Kotkasulg: Osalustasu lastele: 1000..1200 kr/aastas. Huvilisi: 20 seeniorit, 27 noort. Eelissuunad: raadioplaanerid ja vabalend.
 • Nõmme: 3 juhendajat: Ardo, Ago Roots, Igor Mõistus. Huvilisi: 14 noort, 15 vana. Eelissuund vabalend.
 • Keila: Aktiivne osalus: Soome Cup'id, Nordic F3J. Vanu 4, noori 16. Lennuplats endiselt puudu.
 • FunFly Club: 46 liiget, 40 täiskasvanut, 6 noort. FAI marke ostab 24 inimest! 12 võistlust, sh. korraldatakse Maailmakarika etappi vabalennus. Puudub võimalus seltskondlikuks kooskäimiseks.
 • FunPilot: Ainult Narvas 31 noort. Osalustasu lapsele 40eek/kuus, vähekindlustatuile tasuta. Virtuaalpiloteerimise võistlused simulaatoril.
 • Kullo: 24 noort, huvitegevus. Tasu 300 eek/kuus.
 • Hiiumaa, Haapsalu, Võru: ei viibinud kohal
Alaliidud
 • Kopterid (Indrek Hiie): Käidi Soomes kopterilaagris. Korraldatakse siseleektrikate võistlust Kullos ja Helicamp Estonia suvelaagrit, samuti toimus esimest korda esivõistlute etapp. Kahjuks napib võistlejaid.
 • Vabalend (Urmas Kokk): Toimusid EK võistlused, vaidlused juhendi osas. Vanade tipptegijate vrs. noorte väljaõppega seondub erinev problemaatika.
 • Rakett (Arvi Polukainen): Osaleti välisvõistlustel
 • Plaanerid (Edvin Penart): F3J ajavõtuga senduv praktika Skandinaavias on probleemiks Eesti osalejatele - abiliste arv peab olema suurem.
 • F3A (Marek Tamme): polnud esinadatud
4. Koduleht (Indrek Hiie): Vaja oleks leida lahendus (inimresurss) probleemi osas:
 • arvutigraafika;
 • tõlked vene ja inglise keelde;
 • ja eelkõige, leida rutiinsete hooldustööde teostamiseks huviline.

5. Lennuplatside olukorra ülevaade
 • a) Nurmsi - tuleb suhelda naabriga; raieluba endiselt saamata;
 • b) Kuusiku - haldaja on paigas - langevarjurite MTÜ;
 • c) Kollane - on kasutatav, kuid liiguvad kuulujutud peatsest arendustegevuse algusest;
 • d) Vasalemma - ok, kasutamiseks tuleb informeerida Ämari lennujuhtimiskeskust;

6. ELF presidendi info (Urmas Uska):

Info selle kohta, et:
 • Urmas sooviks loobuda presidendikohast;
 • Urmas näeks hea meelega uut kandidaati;
 • ELF aastakoosolekul toimub koolituse alane loeng;
 • ELF aastakoosolekul toimub tasuta lõuna;
 • ELF aastakoosolekul arutatakse stipendiumi reglementi.

7. EFFC (Jüri Roots): info on www.mudellend.ee lehel

8. Estonian Air Combat Cup: plaanis korraldada

9. Baltic Open (Priit Leomar)

10. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar): 462 litsentsi. Taotlused vajalik esitada veebruari lõpuks, taotleja peab olema kodanik või resident.

11. Kalenderplaani ja juhendite arutelu: mõlemad peavad olema paigas 30.jaanuariks!, ELF kinnitab.

Ettepanek: vabalennus luua meeskonnavõistlus juunioride klassis.

12. Parim sportlane mudellennus: otsustati lihthääleenamusega (2 häält):
- parim noor: Mikk-Kaspar Vahrta [F1A Eesti Karika esikoht] ja
- parim täiskasvanu: Tõnu Luman [F1B Maailma Karika etappide 1 ja 2 koht].

13. Stipendium mudellennus: leiti, et stipendiumi sihtotastarbe sõnastus võiks olla järgmine: "jooksvaks aastaks, noore väljaviimiseks FAI kalendris registreeritud ametlikule võistlusele". Toetuse võimalikul määramisel toetutakse seni näidatud tulemustele. Taotlus tuleb esitada juhatusele hiljemalt jooksva aasta veebruari kuu viimaseks päevaks, tuleb märkida, palju, kellele, lahti kirjutada põhjendus/soovitus. Kohustuslik on peale võistlust esitada aruanne: kokkuvõte reisist, pildid, võistlusprotokoll.

14. Tasud aastal 2010:
- mudelelndurite seisukoht ELFi koosolekule: klubi aastamaks jätta 1500,-; sisseastumismaks jätta 500.-; FAI märk 200.-.
- võistluste osalustasud: noor (18.a. k.a.): 25.-, täiskasvanu 100.- MLÜ kassasse. Vabalenduritel ülempiir 150.-, raadiolenduritel ülempiiri ei ole ja see on võistluse korraldaja otsustada.

15. Muu
- raamatu koostamine [Pellis], ideeks Tapsa soomekeelne originaalväljaanne.

Protokollis: Indrek Hiie