Oled siin:Protokollid / 2010 aastakoosolek

2010 aastakoosolek


Sisestanud ints - postitatud21 detsember 2010

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 18. detsember 2010, EAS majas Lasnamäe tn. 2

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Lennuspordifederatsiooni liikmesklubid:
 • Hiiumaa MK
 • Pärnu NTM
 • Tartu MK
 • MK Kotkasulg
 • Nõmme Nooretemaja
 • MK Fun-Fly Club
 • MK Fun Pilot
 • Tallinna Huvikeskus Kullo
Koosolek algas 12:00, peale raadio- ja vabalennu alamkomiteede koosolekute läbiviimist. Koosolekut juhatas Priit Leomar, protokollis Indrek Hiie. MLÜ juhatusest viibisid kohal Jüri Roots, Urmas Kokk, Peep Väre, Indrek Hiie, Arvi Polukainen, Priit Leomar.

Päevakord

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar).
 • Noorsportlaste stipendiumi mõlemad taotlused 2010.a. rahuldati vastavalt kodukorrale, noored osalesid tänu stipendiumile välisvõistlustel
 • Uus liige on Hiiumaa Mudeliklubi. Jaanuaris saab klubi 2.aastaseks. MTÜ, 24 liiget. Lisaks lennukitele tegeletakse ka muude mudelismi aladega, klubil on oma lennuplats, korraldatakse Linnumäe lennupäevi. PRIA-lt on saadud toetust. Tegutsemiskoht on Kärdla.
 • Statistikaameti küsitlusel osalemise olulisusest.
 • Messil Minimaailm osalemisest
 • Koostöö Estonian Airiga, seoses terminalis värava dekoreerimisega mudellennukite abil, kolmeks aastataks.
 • Potensiaalne koostöö Eesti Lennundusmuuseumiga.
 • 2010 toimus Järva-Jaani mudellennuplatsi avamine
 • Meie seast lahkus Jüri Raid, kellel on suuri teeneid mudellennu ja raketimudellismi propageerimisel riigis
 • Septembris alustasime tegevust Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel, et luua üleriiklik mudellismi õppekava. Kontaktiks Ene Raid.
 • Töö käib ELF-i põhikirja muudatustega
 • Vahetati koduleht (uus aadress www.mudellend.eu ja mootoriks Drupal)
 • Info, et noorsportlasi saab läbi Olümpiakomitee suunata spordiroodu, kuid sellest tuleb ette teada ca aasta.
2. Juhatuse liikme asendamine (Priit Leomar).

Marek Tamme asemele valiti Mart Seger.

3. Finantsaruanne 2010 (Urmas Kokk) ja 2011 prognoos

Urmas Kokk andis ülevaate Ühenduse finantsseisust. Kassavoog on olnud stabiilne ja tasakaalus. Lisaks on saadud toetusraha (noorsportlaste stipendium ja projektipõhine annetus). Täpsustati, et kõik mudellennu rahad peavad liikuma ainult läbi ELFi uue, spetiaalse mudellennu konto, mitte läbi üldkonto. Konto atribuudid on kirjas ELFi veebis!

2010 osteti 97 marki. Kuna rahavoog oli tasakaalus võiks võistlustasud järgmisel aastal jääda sama suureks, st. 10 eur täiskasvanutel (millest 6 eur MLÜ-le), noortel (18. ja nooremad) 2 eur (kogu summa 2 eur MLÜ-le). Reegel kehtib meistrivõistluste, esivõistluste ja karikavõistluste kohta. Korraldaja võib vajadusel osalejatelt rohkem küsida, kui see on hädavajalik võistluse korraldamiseks.

4. ELFi põhikirja arutelu ja MLÜ kodukorra arutamine (Urmas Uska, Urmas Kokk, Priit Leomar)

Arutelu veninud, ELFi aastakoosolek on plaanis 29. jaanuaril. Noortemajad tuleks liita liikmete definitsiooni. Arutati assotsieerunud liikme staatuse loomise probleemikat - antud staatusega liikmel poleks hääleõigust, kuid ei peaks maksma ka aastamaksu. Termin "spordiklubi" hirmutab kohalikke omavalitsusi. Jäi kõlama mõte, et adreseerimist vajab laste omaloominguga tegelevate organisatsioonide arusaama puudumine, et nende tegevuse väljundiks on tihti sportlik tegevus.

5. Mudellennu siseriikliku õppekava koostamisest (Priit Leomar)

Siseriikliku õppekavaa koostamisel kasutatakse soovitusliku õppekava ideed. Leiti, et mõistlik on kirja panna selliseks õppetööks vajalik materjaaltehniline baas. Arutati, mitme aastane antud kava võiks olla ja kas alad tuleks panna eraldi või kokku.

6. Klubide ja alaliitude ettekanded:

Pärnu NTM
Uus nimi on Pärnu LOTE - looduse ja tehnikamaja, tegelevad lastega Paul ja Ants. Uus maja, toimus kolimine. Puudu on paraku sisustus. Uus aadress on siis Kooli tn. 6b. Lennumudelismil on eraldi ruumid.

- Pärnu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
Toetusrahad kasutatud korrektselt.

Tartu Mudellennuklubi (A.Lepp)
Ametlik nimi on Anne noortekeskus, klubi on MTÜ. 33inimest, 23 aktiivset, sellest 15 vana. Tegevusaladeks vabalend, siselend - sportlik orientatsioon. Kaks esimest noort osaletud kolmel MK etapil. Projekteerimisel on uus Anne huvikeskus. Parima klubi valimiseks vajalik statuuti.

- Tartu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
Toetusrahad kasutatud korrektselt.

Mudellennuklubi Kotkasulg (P.P. Kruuv)
30 liiget, J.Raidi lahkumine on pärssinud tegevust. Tippsündmus oli MM külastamine, 3 osalejat. Noortest pealekasvu puudus. Oktoobris seisab ees sõjaväkke minek, mis pärsib tegevust.

P.P.Kruuv andis lisainfot ka Haapsalus toimuva kohta: 4..5 huvilist, pole õpetajat ega ruumi ega raha

Nõmme LNM (Urmas Kokk)
Töö käib, vanad tegijad rivis, sh. kohtunikuks abiks.

Keila
Kahjuks ei osalenud.

Fun-Fly Club (Jüri Roots)
48 inimest, neist 5 noored. Korraldati 10 üritust, sh. MK, Baltic Open jne. Eelarve 9000 eek. Sportlikud tulemused head, sh. MK tulemused. Klubiruumi pole endiselt.

Fun Pilot
Simulaatorid Narvas ja Kiviõlis. 4 etappi RC-combat alal ja viidi läbi Maailmakarika etapp.

Narva Loomemaja
Remont, 11 harratajat, kirjutanud projekte eelmistel aastatel. Spordile suunatud, eelkõige vabalend.

Kullo P.Leomar
34 last, 3 gruppi. Ruum pisike.

Hiiumaa, A.Prosper
Linnavalitsus toetab, rahastajad olemas. Teet Kikas tegeleb lastega. Toimuvad üritused lasteaedades, plaan ka koolides loenguid teha. Paladel ruum, teistest valdadest samuti huvi, kuid nende katmiseks ei jätku juhendajaid. Lennuplats, simud.

Alade täpsem arutelu toimus alates 10:00st alamkomiteedes. Siinkohal raadiolennu komitee koosoleku kokkuvõte:

Raadiolend:
F3J
- 2010 toimus kolmest võistlusest kaks.
- Baltic Openi formaat lahtine. Soomes Eurotuuri etapp 16..17 juuli, augusti lõpus on Sloveenias EM. Seetõttu on ka Põhjamaade MV aeg ja koht segane. Olukorda raskendab asjaolu, et leedulastel on raskusi eeskõneleja leidmiseks.
- Arutati punktiarvestuse võimalikku ümberkorraldamist. Tuleval aastal toimuvad meistrivõistlused ühel päeval.

F5J
Määrustik: palju võimalusi, tuleks teha valik kuidas piirata lennukõrgust või kehtestada aku ja lennuki kaalu suhe 1:12. Peep Väre uurib kõrguspiirajate võimalusi ja kontakteerub pilootidega.

RC2M
Eesti meistrivõistlusi saab pidada 3 või enama piloodi kohalolekul - mis on muutumas probleemiks.
- H.Kõrveli ettepanek luua F3J alamklass T2M, eemaldades RC2M 2 kanali piirang, püütakse rakendada alates tulevast aastast

F3K viskemudelid
- Püütakse võistlussarja alustada
- vajalik eestvedaja leidmine.

F3A
- juurutatakse kaks harjutuskava, st. lisatakse Spordile ka Nordic. See peaks vähendama konkurentsi Spordis.
- kollase kõrval plaanis jõuda võistluseid korraldada ka mujal, üle Eesti
- soomlaste reeglite kasutuselevõtt

F3C
- Helicamp 2010 õnnestus hästi, kohal oli 15 pilooti ja mitukümmend pereliiget/huvilist/toetajat
- kaalutakse tõsiselt juurutada sakslaste variant Eurospordist, see võimaldaks tasandada oskuste erinevusi pilootide vahel

Vabalend (Urmas Kokk)
Rakett (Arvi Polukainen)
Ringlend

7. Kodulehe arutelu

Indrek andis teada, et koduleht ja mailigrupp vahetasid domaini, olles nüüd eu lõpuga (www.mudellend.eu, juhatus (ät) mudellend.eu) ning et koduleht toimib nüüd Drupali nimelise mootori abil.

8. Lennuplatsid

Indrek andis lühiülevaate Järva-Jaani lennuplatsi avamisest.

9. Rahvusvaheliste võistluste ülevaade aastal 2011

2011 aastaks Eestis toimuvaid võistluseid planeeritud pole, kuid korraldatakse Black Sea Cup Ukrainas.

Baltic Open osas oodatakse leedukate arvamust, ülejäänud osapoolte vahel puudub üksmeel.

10. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar, Jüri Roots)

Priit andis teada, et FAI on valmis saanud elektroonse litsentside registri.

11. Kalenderplaani kinnitamine

Kalenderplaanid on veel lahtised seoses rahvusvaheliste võistluste võimaliku liikumisega. Jaanuari lõpuks on vaja kalenderplaan siiski fikseerida.

12. Parim sportlane mudellennus

Otsustati, et parim noor on Märt Malki ja parim sportlane on Jüri Roots.

13. Sponsorraha kasutamine

- 40k, a 10k aastas noortespordile
- 45k stardivarustuse hankimiseks, kellad, telk, välikõlarid/võim
- Kultuuriministeeriumisse esitati ka Föderatsiooni taotlused FAI aastamaksu ja noortespordi toetamise osas

14. Tasud aastal 2011

võistluste stardimaks:
Täiskasvanud: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja(Soovituslik piir 10 EUR). 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle
Noored (18. ja noormad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ
Üldkoosoleku soovitus ELFi aastakoosolekule:
Mark: seenior 10 eur, noortele 2 eur
Klubi aastamaks 100 eur, liitumine 40 eur

15. Rein Pellise koostatud raamatu tutvustus

Rein Pellis on saanud raamatu 1 osa valmis, kuid probleemid on piltide kasutusõigusega. Seega tuleb teha ilmselt uued pildid. Vihik ilmub esmalt Mudelipoe kodulehele.

16. Muu

- Arvi palus, et edaspidi saadetakse talle rahvusvaheliste võistluste täisprotokollid. Paneme need ka kodulehele!
- otsustati alustada Eestis F3K viskemudelite klassi propageerimist
- toimus autasude jagamine nendele, kes õhtusel üritusel ei saanud osaleda
Protokollis:
I.Hiie