Oled siin:Protokollid / 2011/7: aastakoosolek

2011/7: aastakoosolek


Sisestanud ints - postitatud19 detsember 2011

Eesti Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 17. detsember 2011, EAS majas Lasnamäe tn. 2

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Mudellennu Ühenduse liikmesklubid:
 • Pärnu NTM
 • Tartu Mudellennu klubi
 • Mudellennuklubi Kotkasulg
 • Nõmme Mudellennu klubi
 • Fun-Fly Club
 • MK Fun Pilot
 • Kopteriklubi
 • Tallinna Huvikeskus Kullo
Puudus: Hiiumaa Mudeliklubi
Koosolek algas 12:00, peale raadio- ja vabalennu alamkomiteede koosolekute läbiviimist. Koosolekut juhatas Priit Leomar, protokollis Indrek Hiie. MLÜ juhatusest viibisid kohal Jüri Roots, Urmas Kokk, Indrek Hiie, Mart Seger, Priit Leomar.

Päevakord

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar).
 • ülevaade viiest juhatuse kokkusaamisest
 • ülevaade ELFi uuest põhikirjast
 • ülevaade Google kalendri kasutamisest
 • ülevaade aukoodeksi aruteludest ja kodukorrast
 • osaleti Minimaailmal, külastati Lennujuhtimiskeskust ja tehti demo
 • võimalus soetada märk
 • noorsportlaste stipendiumi mõlemad taotlused 2011.a. rahuldati vastavalt kodukorrale, noored osalesid tänu stipendiumile välisvõistlustel
 • uus liige on Kopteriklubi. MTÜ, 16 liiget, sh. pereliikme staatuses. Lisaks kopteritele tegeletakse ka muude mudelismi aladega, liikmeid üle riigi.
 • anti ülevaade üleriikliku mudellismi õppekava seisust.
2. Finantsaruanne 2011 ja 2012 prognoos (Urmas Kokk)

Urmas Kokk andis ülevaate MLÜ finantsseisust. Kassavoog on olnud stabiilne ja tasakaalus.

3 allikat:
- föderatsiooni konto,
- võistlustasud,
- sponsorsummad.

Juhatuse aruanne ja finantsaruanne kinnitati 8 poolthäälega (1 klubi puudus).

3. Juhatuse valimine (Priit Leomar).

Valiti (8 poolthäält, 1 klubi puudus) uus juhatus, koosseisus: Priit Leomar, Jüri Roots, Edvin Penart, Urmas Kokk, Indrek Hiie, Peep Väre, Mart Seger, Arvi Polukainen.

4. MLÜ kodukorra arutamine (Priit Leomar)

Tehti täpsustus sõnastusse, veebis on sõnastus parandatud.

5. Mudellennu (sise)riiklikust õppekavast (Priit Leomar)

Kinnitamine venib, 4 alamkava (vabalend, raadiolend, raketid ja ohilend) koostatud.

6. Klubide ja alaliitude ettekanded:

Pärnu NTM (R.Vihmand)
Juhan Koppel valiti tänu Rakett69 telesaatele Pärnu parimaks õpilaseks ja see populariseeris märgatavalt ka mudellendu Pärnus. Üle 20 liikme.

Nõmme Mudellennuklubi (U. Kokk)
Kõik vabalennuklassid esindatud klubis. 22 liiget.

Tartu Mudellennuklubi (A.Lepp)
20 liiget. 8 eur/kuus. Noortel head sportlikud tulemused.

Mudellennuklubi Kotkasulg (T.Tikk)
30 liiget. Lastele tunnid 2x nädalas, tasu 35 eur (5 kuud) või 65 eur (10 kuud).

Keila
Kahjuks ei osalenud.

Hiiu Mudeliklubi
Kahjuks ei osalenud.

Fun-Fly Club (Jüri Roots)
47 liiget. Head võistlustulemused rahvusvahelises konkurentsis.

Fun Pilot (D.Varfolomejev)
66 liiget. 3,50 eur/kuus. Narva ruumide remont toimunud. Head sportlikud tulemused (sh. Poolas).

Kullo (P.Leomar)
30 last. Tasu on 16 eur/kuus, lähivaldade lapsed saavad osaleda tänu kohalike omavalitsuste vahelistele koostöölepingutele. Peale õpetaja vahetust, kõik vaikselt areneb. Lapsed osalevad juba ka võistlustel.

Kopteriklubi (I.Hiie)
16 liiget. 6.jaanuaril 2012 toimub esimene klubiõhtu/kokkusaamine. Jätkatakse viie EEV etapi ja Helicampi korraldamist. Loodetavasti õnnestub kaasata ka seni kahtleval positsioonil olevad kopterimudelistid.

Alade täpsem arutelu toimus alates 10:00st alamkomiteedes. Siinkohal raadiolennu komitee koosoleku kokkuvõte:

Raadiolend:
F3J
- Baltic Openi (44 osalejat 2011) võistluste arv on vähenemas (2011 - 6 võistlust, 2012 - 3 võistlust)
- osaleti Euroopa Meistrivõistlustel ja kahel maailmakarika etapil


F5J
- määrustik uuenenud, Jüri tõlgib
- elektrikate juhendi koostamisest
- võistluste korraldamisest


F3K viskemudelid
- osteti mudelid, aga aktiivsust on vähe
- ilmselt ei ole 2012. a. Baltic Openi kavas


F3C
- sakslaste Eurosport 2010 kava juurutamine on andnud positiivseid tulemusi, kuid esitab kohtunikele suuremaid nõudmiseid. 2011 osales 10 erinevat kohtunikku läbi 5 võistlusetapi.
- jätkatakse sama kavaga ka 2012 aastal, EEV toimub kas 4 või 5 etapilisena, lõplik kalender selgub jaanuari alguses. - ka Helicamp 2012 täpne aeg selgub jaanuari alguses.

7. Kodulehe arutelu

Indrek andis teada, et kodulehel on XHTMLi õpetus, alade tutvustused vajavad redigeerimist ja alapõhised alamkalendrilehed kustutatakse.

8. Lennuplatsid

Priit andis lühiülevaate platside seisust:
Nurmsi (Koigi lennuväli) toimib, langetavad metsa.
Kollase platsi alale kehtid detailplaneering, Tallinna lähiümbruse platside probleem muutub seega veelgi teravamaks.
Kuusiku lennuvälja haldab langevarjuklubi (eraldi MTÜ vormis), ka see saab puudest puhtamaks. NB, tähelepanu aukudele ja lennuohutusele!
Vasalemma toimib, täiendavat infot pole.

9. Rahvusvaheliste võistluste ülevaade aastal 2012

Baltic Open osas....

10. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar)

2011 aastal väljastati Eestis kõikide alade peale kokku 233 marki. Priit andis litsentside registri üle Urmas Kokk'ile.

11. Kalenderplaani kinnitamine

Kalenderplaanid on veel lahtised seoses rahvusvaheliste võistluste võimaliku liikumisega. Jaanuari lõpuks on vaja kalenderplaan siiski fikseerida.

12. Parim sportlane mudellennus

Otsustati, et parim noor on Aleksandr Petrov ja parim sportlane on Dmitri Varfolomejev.

13. Sponsorraha kasutamine14. Võistlusjuhendid, vanused ja tasud aastal 2011

Võistlusjuhend PEAB olema enne võistlust kodulehelt kättesaadav, muidu pole võistluse läbiviimine lubatud!

Häälteenamusega otsustati, et Eesti sees loetakse nooreks 19.a. ja nooremaid.

Võistluste stardimaks (vaid meistri- ja karikavõistlused):
Täiskasvanud: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle
Noored (19. ja noormad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ
Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!


Üldkoosoleku soovitus ELFi aastakoosolekule liikmemaksu osas:
Mark: seenior 12 eur, noortele 2 eur
Klubi aastamaks 100 eur, liitumine 40 eur

MLÜ liikmesklubide veebimaks (35 eur) otsustati jätta samaks ka 2012 aastal.

15. Muu

- otsustati osaleda näitusel Minimaailm 2012.
- Enn Paluverele anti volitus esindada MLÜd Eesti lennundusmuuseumi egiidi all toimuva lennundusürituse korraldamisel (toimub 4..5 august 2012).
- otsustati tänada norra mudeliajakirja - kotka maketi kinkimise näol.
- toetati ühehäälselt Urmas Uska lähetamist FAI asepresidendiks
- toetati ühehäälselt Priit Leomati lähetamist CIAMi delegaadiks (Edvin Penart on varumees)
- toimus autasude jagamine nendele, kes õhtusel üritusel ei saanud osaleda
Protokollis:
I.Hiie