Oled siin:Protokollid / 2012/1: juhatus 23.01.2012

2012/1: juhatus 23.01.2012


Sisestanud Priit - postitatud25 jaanuar 2012

 

MLÜ aastakoosolekul valitud juhatuse esimene kogunemine. Kohtuti Kullo mudeliklassis 23.01.2012 kell 18..19.30.
Osalesid: Edvin Penart, Indrek Hiie, Arvi Polukainen, Jüri Roots ja Priit Leomar.
 
 
 
Päevakord:
1. MLÜ Juhatuse esimehe  valimine
Vabatahtlike juhatuse esimehe kohale ei olnud ja ühtegi kanditaadie ei esitatud.
Otsustati jätkata samas koosseisus ja samade ülesannetega. Vaata juhatuse ülesandeid kodulehel.
 
2. Juhatuse tööülesannete ülevaate loomine ja rollide jagamine
Kuna osad liikmed puudusid siis jätkatakse samadel ametikohtadel, et säiliks järjepidevus ja tulevikus vaadatakse ülesanded vajadusel jooksvalt üle.
 
3. Valmistumine ELFi aastakoosolekuks
Juhatus vaatas läbi aastakoosoleku kutse ja tutvus päevakorraga. Võetakse ühendust kõigi klubidega ja selgitatakse välja, kes on klubide esindajad aastakoosolekul.
Priit Leomar valmistab ette juhatuse ettekande ELFi aastakoosolekuks.
 
4.      Kohapeal algatatud küsimused
Vaadati läbi treenerite kutsekomisjoni töö ja meie treenerite staatus.
Kodulehele lisatakse ajaloo veerge, kus kõigepealt lisatakse Spordi Aastaraamatusse minevad andmed.
 
Koostas:
Priit Leomar