Oled siin:Protokollid / 2012/2: juhatus 07.03.2012

2012/2: juhatus 07.03.2012


Sisestanud Priit - postitatud11 märts 2012

 

MLÜ juhatuse koosoleku protokol. Koosolek toimus Kullo mudeliklassis 07.03.2012 kell 18..19.30.
Osalesid: Edvin Penart, Arvi Polukainen, Jüri Roots, Urmas Kokk ja Priit Leomar.
 
Päevakord:
 1. Norra mudellennuühenduse tänamine pikaajalise toetuse eest.
  Ostetud on meene, mis antakse üle vabamudellennu maailmakarika etapil Norras juhatuse aupresidendi Jüri Rootsu poolt.  Edvin Penart edastab Urmas Kokale tänukirja teksti Inglise keelse versiooni lähipäevil.
 2. Mudellennu treenerite õppekava. Andres Leppa algatusel on õppekava valmis  ja klubijuhtidele edastatud. Juhatus kinnitas selle ja edastame ELFi  kutsekomisjonile.
 3. Mudellennu tutvustamine.
  1. Nissi kool. Kool palub võimalust tulla mudellendu tutvustama perepäevale..... Info edastatud listi ja foorumis teema toimib
  2. MiniMaailm . 12...13 Mai toimub MiniMaailm näitus  Meremuuseumis. Näitus on kahepäevaline ja kõik osalejad väga teretulnud. MLÜ läheb välja oma boksiga. Avatakse laupäeval kell 10 ja suletakse pühapäeval kell 19.
 4. Probleemid erinevate mehitamata lennuseadmete ilmumisega lennuplatsidele: UAV, RPV ja FPV. Juhatus proovib leida eestvedaja, kes antud seadmetega varustatud mudellendurid püüab „ühe mütsi alla saada“  ning tegevusse pisut selgust ja koordineeritust tuua.
 5. ELFi aastakoosoleku arutelu. Juhatus võttis kokku toimunud ELFi aastakoosoleku ja Urmas Kokk informeeris juhatust ELFis toimuvast.
 6. Juhendid 2012. Meeldetuletus kõigile mudeliklasside esindajatele. Juhendid peavad olema koostatud, läbiarutatud ja kodulehele ülesse pandud vähemalt üks nädal enne hooaja esimese võistluse toimumist.
 7. Kohapeal algatatud küsimused:
  1. F5J. Jüri Laidna on juhatusele edastanud tõlke F5J FAI kehtivast määrustikust. Juhatus tänab Jüri Laidnat tehtud suure töö eest ja saadab määrustiku pilootidele tutvumiseks, et alustada arutelu võimaliku määrustiku muudatuse osas tulevast hooajast (2013).
  2. Juahtusele on laekunud Ants Selgojalt stipendiumitaotlus noosportlaste viimiseks v’lisvõistlustele.  Juhatus vaatas selle läbi ja ootab ära ka teised taotlused ning teeb otsuse lähikuudel.
  3. CIAM koosolek. Tulevale CIAMI koosolekule MLÜ esindajate ei saada.
  4. Finatsseis. Urmas Kokk andis ülevaate finantsseisust.
Protokolis: Priit Leomar