Oled siin:Protokollid / 2012/4: juhatus 16.05.2012

2012/4: juhatus 16.05.2012


Sisestanud Priit - postitatud05 juuni 2012

 

MLÜ juhatuse laiendatud korraline kogunemine 16.05.2012 Huvikeskuse Kullo mudeliklassis kella 18 00. Koosolek kestis 21 15ni.

Kohal viibisid: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Indrek Hiie, Edvin Penart ja Priit Leomar. Külalisena: Ants Selgoja, Rein Vihmand (Pärnu MK) ja Kaius Kaibald (Hiimaa MK)

Päevakord:

1. ELFi erakorralise koosoleku päevakorrapunktide arutelu.
Erakorraline koosolek toimub 01. juunil 2012 kl. 19.00.
Toimumise koht: SLK ruumides, Prandi küla, Muru talu, Koigi vald,
Tutvuti saabunud päevakorraga. Arutati läbi kõik küsimused ja pakuti välja MLÜ juhatuse poolne käitumismudel.  Samuti otsustati lisada päevakorda lisapunkt.

2.Kus me (MLÜ) oleme 5 aasta pärast: mida teeme ja kuidas oleme organiseerunud. Tutvuti EOK juhendmaterjalidega ja Priit Leomar alustab mustandi koostamist. Ühiselt arutati läbi arengukava perspektiivid ja mõõdikud.

 

3.Mudellennu treeneri kutsest.

Hetkel on atesteeritud kaks treenerit. Juhatus otsustas alustada mudellennu õpetajate informeerimist ja soovi korral toetada treenerikutse omandamist. Ettepanek tuli alustada Hiiumaa õpetajast.

Kodulehele otsustati lisada Mudellennu treenerite tasemekoolituse õppekava ja Mudellennu treeneri kutse omandamise juhendamaterjlid.

 

4.Rahastamine programmide ja fondide kaudu.

Tutvuti hetkeolukorraga ja koostati ülevaade potentsiaalsetest toetajatest. Aja puudumisel lükkub järgmise koosoleku päevakorda.

 

5. Muud küsimused.
a. Ardo Pärna kiri juhatusele. Teema puudutas sportlaste käitumist tiitlivõistlustel ja omavahelist      suhtlust. Juhatus otsustas, et selliste küsimuste lahendamiseks tulevikus, tuleb koheselt peale võistlust, esitada juhatusele esildis toimunust.  Võistlustel käitumist reguleerib FAI sporting code.


b. Kinnitati Eesti esindusvõistkonna koosseis vabamudellennu EM'il Itaalias 2012. 

c. Juhatus otsustas välja maksta noorte stipendiumid alljärgnevatele sportlastel:

Martin Liiva  EST-0439
Andra Moistus EST-0348
Riho-Ats Saatväli EST-0463
Robert Peeling EST-0445
Rene Ellakvere EST-0605

Võtta teadmiseks, et kuludokumente pole vaja esitada. Aruandena käsitletakse võistlusprotokolli.