Oled siin:Protokollid / 2012/5: juhatus 21.11.2012

2012/5: juhatus 21.11.2012


Sisestanud Priit - postitatud26 november 2012

MLÜ juhatuse  korraline kogunemine 21.11.2012 Huvikeskuse Kullo mudeliklassis kella 18 00. Koosolek kestis 20 15ni.

 
Kohal viibisid: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Edvin Penart ja Priit Leomar. 
 
Päevakord:
 
1. Aastalõpu üritused
a. Aastakoosolek 2012. Päevakorra ettepanek all pool.
Vaadati läbi päevakord ja kinnitati see.
b. Tasude ja maksude ettepanek aastakoosolekule
Üldkoosolekule on koostatud ettepanekud tasude osas
c. Auhinnatseremoonia teletornis.
Kinnitati tseremooni kava.
 
2. Mehitamata õhukitest ja suhtlusest lennuametiga
Priit Leomar andis ülevaate toimuvast ja arutati erinevaid võimalusi teema käsitlemiseks.  
 
3. Finantsülevaade
Tutvuti hetkeolukorraga ja kinnitati prognoos. Tuleb veel hankida karikad ja lahendada toitlustuse küsimus MLÜ aastakoosolekuks
 
4. Teemad eelmisest koosolekust
a. Kus me (MLÜ) oleme 5 aasta pärast: mida teeme ja kuidas oleme organiseerunud.
b. Rahastamine programmide ja fondide kaudu.
Mõlemad eelnevad teemad lisati MLÜ aastakoosoleku päevakorda.
c. Ajalooveerg. On kodulehelt kustunud. Kuna Indrekut, ega Marti ei olnud kohal siis vaadatakse edasi järgmise koosolekul.
 
 
Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:
 
1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)
a. Toimunud koosolekud
b. Mudellennu õppekava saatus
2. Finantsaruanne 2011 ja aasta 2012 eelarve prognoos (Urmas Kokk)
3. Klubide ja alaliitude ettekanded
a. Raadiolend (Edvin Penart)
b. Vabalend (Urmas Kokk)
c. Rakett (Arvi Polukainen)
d. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
e. F3A (Mart Seger)
f. Kopterid (Indrek Hiie)
g. MK Pärnu (..)
Pärnu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
h. Tartu Mudellenuklubi (..)
Tartu noorte toetusraha kasutamise ülevaade 
i. MK Kotkasulg (..)
j. MK Nõmme (..)
k. MK Keila (..)
l. MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)
m. MK Fun Pilot (..)
Narva Loomemaja (..)
n. MK Kullo (Priit Leomar)
o. MK Hiiumaa (Andres Prosper)
p. Kopteriklubi (Indrek Hiie)
4. Kodulehe ülevaade ja halduskulud
5. Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid
6. Lennuplatsid 
a. Nurmsi (Priit Leomar)
b. Kuusiku (Urmas Kokk)
c. Hüüru
d. Vasalemma (Lauri Toika)
7. Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte
a. EFFC (Jüri Roots)
b. Baltic Open (Edvin Penart)
8. Kalenderplaani kinnitamine
9. Tehnilise huvihariduse saatus kogu Eestis ja klubide-ringide riiklik rahastamine 
a. Kus me (MLÜ) oleme 5 aasta pärast: mida teeme ja kuidas oleme organiseerunud
10. Parim sportlane mudellennus
11. MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine
12. Juhendid ja määrustikud
13. Tasud aastal 2013, ettepank ELFi üldkoosolekule
14. Muu