Oled siin:Protokollid / 2013/1: juhatus 02.01.2013

2013/1: juhatus 02.01.2013


Sisestanud Priit - postitatud03 jaanuar 2013

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 02.01.2013 Huvikeskuse Kullo mudeliklassi kella 18 00ks. Koosolek kestis 20 00ni.

Kohal viibisid: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Indre Hiie, Priit Laanesoo ja Priit Leomar. 

Koosoleku eesmärgiks oli kaardistada MLÜ aastakoosolekuga ja auhinnatseremooniaga seotud probleemide ring.

Päevakord:

1. MLÜ aastakoosoleku juhataja ja protokolija ettepanek üldkoosolekule
   Ettepanek: juhtaja Priit Leomar, protokollib Indrek Hiie

2. Parima seeniori ja juuniori valik.
  Ettepanek: parim seenior Jüri Roots, juunior Robert Peeling

3. Toitlustamine aastakoosolekul.
 Jüri Roots võta
b toitlustamise enda kanda

4. Diplomite ja muude trükiste eest tasutud.
  Karikad ja diplomid auhinnatseremooniaks ostetud.

5. MLÜ stipendjumid aastaks 2013.
  Juhatuse otsusega jääb kehtima kaks toimivat stipendjumi.
  Stipendjum vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlusel osalemiseks.l
  Stipendjum klubidele FAI tiitlivõistlusele noor(t)e viimiseks.

6. Ajaloo veerg avatakse kodulehe
 

Protokolis: Priit Leomar