Oled siin:Protokollid / 2013/2: aastakoosolek 2012, 12.01.2013

2013/2: aastakoosolek 2012, 12.01.2013


Sisestanud ints - postitatud31 jaanuar 2013

Eesti Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 12. jaanuar 2013, EAS majas Lasnamäe tn. 2

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Mudellennu Ühenduse liikmesklubid:

 • Tartu Mudellennu Klubi;
 • Mudellennuklubi Kotkasulg;
 • MK Nõmme;
 • Fun-Fly Club;
 • MK Fun Pilot;
 • MK Kullo;
 • Hiiumaa Mudeliklubi;
 • Kopteriklubi.

Puudus:

 • MK Pärnu;
 • Keila.

Koosolek algas 12:00, peale raadio- ja vabalennu alamkomiteede koosolekute läbiviimist. Koosolekut juhatas Priit Leomar, protokollis Indrek Hiie. MLÜ juhatusest viibisid kohal Priit Leomar, Jüri Roots, Urmas Kokk, Indrek Hiie, Arvi Polukainen, Mart Seger, Edvin Penart.

Päevakord

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar).

 • juhatuse liikmete vastutusalade kokkuvõte;
 • ülevaade kuuest juhatuse kokkusaamisest;
 • ülevaade ELFis toimunust;
 • noorsportlaste stipendiumi mõlemad taotlused 2012.a. rahuldati vastavalt kodukorrale, noored osalesid tänu stipendiumile välisvõistlustel;
 • anti ülevaade treenerite atesteerimisest ja loodud õppekavadest.

2. Finantsaruanne 2012 ja 2013 prognoos (Urmas Kokk)

Urmas Kokk andis ülevaate MLÜ finantsseisust. Kassavoog on olnud stabiilne ja tasakaalus.

3 allikat:
- föderatsiooni konto;
- võistlustasud;
- sponsorsummad.

Urmas andis ülevaate ka föderatsiooni aastaaruande esitamisega seonduvast problemaatikast.

Juhatuse aruanne ja finantsaruanne kinnitati ühehäälselt 8 poolthäälega.

3. Klubide ja alaliitude ettekanded:

Pärnu NTM
Kahjuks ei osalenud.

Tartu Mudellennu Klubi (A.Lepp)
48 liiget (sh. 30 noort).

Sportlikud saavutused 2012:
MK etapid, noored:
- R.Peeling 3.koht Baltic Cup, 3.koht Estonian Cup.
MK etapid, täiskasvanud:
- F1A Tambet Lepp 3.koht Bear Cup, 4.koht Leedus.
Soome võistlus, noored F1A-15:
- R.Peeling 3.koht.
EMV, noored:
- F1A R.Peeling 1.koht;
- F1G K-M.Pabos 3.koht;
- Meeskondlik 1.koht;
- M350 R.Peeling 2.koht;
- P350 R.Peelig 2.koht;
- R.Ellakvere 3.koht.
EMV, täiskasvanud:
- F1A T.Lepp 1.koht;
- J.Sell 3.koht.
Eesti KV, noored:
- F1A R.Peelig 1.koht;
- F1H K.Tops 3.koht;
- M350 R.Peeling 1.koht;
- P350 K.Tops 3.koht.

Mudellennuklubi Kotkasulg (P-P.Kruuv)
46 liiget (sh. 9 noort).

Sportlikud saavutused 2012:
- F3J EMV II koht Priit Leomar;
- F3J EMV III koht Pärtel Peeter Kruuv;
- S7 raketimudelism II koht Marijompolis MK etapil Kristjan Salumäe.

Baltic Open 
F3J -Priit Leomar 7 koht
F3J -Pärtel Peeter Kruuv 22 koht
​F3K - Priit Leomar 9 koht 


Nõmme Mudellennuklubi (U. Kokk)
24 liiget (sh. 10 noort).

Keila
Kahjuks ei osalenud.

Fun-Fly Club (J.Roots)
49 liiget (sh. 3 noort).

Fun Pilot (D.Varfolomejev)
60 liiget (sh. 48 noort).

Hiiumaa Mudeliklubi (A.Laanejõe)
72 liiget (sh. 48 noort).

Kopteriklubi (I.Hiie)
19 liiget (sh. 1 noor, 2 pereliiget).

Sportlikud saavutused 2012:
- F3C EMV I koht Ville Vellend;
- F3C EMV II koht Indrek Hiie;
- F3C EMV III koht Jan Roos.

Kullo (P.Leomar)
26 liiget (sh. 24 noort).

Kristjan Mõller Baltic Open 29 koht

Alade täpsem arutelu toimus alates 10:00st alamkomiteedes. Siinkohal raadiolennu komitee koosoleku kokkuvõte:

Raadiolend:
Lepiti kokku jaanuari jooksul üle vaadata võistlusjuhendid.

F5J 
- 2013 lennatakse FAI määrustiku alusel 
- Jüri Laidna on koostanud Eestikeelse määrustiku tõlke
- Sobivad kõik FAIle vastavad kõrgusemõõtjad
Diskusioon kõrgusmõõtjata võistlemise võimalikkusest ning kõrgusmõõtjate markidest.
- Priit Laanesoo koostab juhendi 2013 aastaks

F3J

- Peetakse kaheetapilisena
- Pärtel Peeter Kruuv koostab juhendi 2013 aastaks

F3K
- Osalus on olnud võistlustel vähene, kuid kuna on tegemist Baltic Open klassiga siis püütakse jätkata
 

F3A
- Mart selgitas Nordic ja Sport kavade erinevust.

F3C
- juhend valmis ja veebis üleval;
- sakslaste Eurosport 2010 kava juurutamine on andnud positiivseid tulemusi, kuid esitab kohtunikele suuremaid nõudmiseid. Kohtunike stabiilsus paranenud, 2012 osales 3 kindlat kohtunikku läbi kõigi 5 võistlusetapi ning käidi isegi soomes abiks (Finnish Openil);
- jätkatakse sama kavaga ka 2013 aastal, EEV toimub 5 etapilisena;
- Helicamp saab tänavu 10 aastaseks.

- Priit demos platsi-stopperi prototüüpi.

4. Kodulehe ülevaade ja halduskulud

Halduskuludest lähemalt tasude punkti all. Arutati peamiselt ajalooveeru loomisega seonduvat.

5. Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid

Arutati FPV ja UAV temaatikaga senduvat, eelkõige definitsioone, ohutust ja suhtlemist seadusandja/regulaatoriga. Kõlama jäi vajadus võtta suhtlemisel rohkem initsiatiivi ning esindada just [föderatsiooni/MLÜsse] organiseerunud harrastajate huvisid.

6. Lennuplatsid

Priit andis lühiülevaate platside seisust:
Nurmsi (Koigi lennuväli) toimib;
Kuusiku lennuvälja haldab langevarjuklubi (eraldi MTÜ vormis);
Hüüru nn. Kollase platsi alale kehtid detailplaneering kuid reaalselt teeehitust veel ei toimu;
Vasalemma toimib, täiendavat infot pole.

7. Rahvusvaheliste võistluste ülevaade aastal 2013

EFFC materjalid veebilehel üleval.

8. Kalenderplaani kinnitamine

Kalenderplaanid on veel lahtised. Jaanuari lõpuks on vaja kalenderplaan siiski fikseerida.

9. Tehnilise huvihariduse staatus

Arutelu teemal, kus me oleme 5 aasta pärast, mida teeme ja kuidas oleme organiseeritud. Jüri väljendas muret, et fookus tippspordile on kadumas. Indrek ja Andres avaldasid seisukohta, et pereliikmete kaasamine ja laia hobialuspõhja loomise tegevus millise suuna just Hiiumaa Mudeliklubi ja Kopteriklubi on valinud võiks anda lootust tulevikus ka uute tippude pealekasvamise hoogustumisele tulevikus.

10. Parim sportlane mudellennus

Otsustati, et:
- parim noor: Robert Peeling (F1A-MK arvestuses kaks 3.dat kohta, Eesti meister ja karikavõitja, klassis M350 Eesti karikavõitja ja meistrivõistluste hõbe);
- parim täiskasvanu: Jüri Roots - (MK kokkuvõttes 3. koht, kokku viis etapivõitu).

11. Sponsorraha kasutamine

1. märtsiks esitada taotlused:
- EMV võitjale väljasõiduks MK etapile (120 eur)
- noorte väljasõit FAI tiitlivõistlustele (sh. MK etapp) vastavalt taotlusele (500 eur fond, võimalik laiendada 800 eur-ni).

12. Võistlusjuhendid

Võistlusjuhend PEAB olema enne võistlust kodulehelt kättesaadav, muidu pole võistluse läbiviimine lubatud!

13. Tasud 2013 aastal

Võistluste stardimaks (vaid meistri- ja karikavõistlused):
- Täiskasvanud: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle;
- Noored (19. ja noormad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ.
Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!

Üldkoosoleku soovitus ELFi aastakoosolekule liikmemaksu osas:
- FAI mark: täiskasvanu 10 eur, noor 2 eur;
- klubi aastamaks: 100 eur (liitumine 40 eur).

MLÜ liikmesklubide veebimaks (35 eur) otsustati jätta samaks ka 2013 aastal.

14. Muu

- toimus autasude jagamine nendele, kes õhtusel üritusel ei saanud osaleda

Protokollis:
I.Hiie