Oled siin:Protokollid / 2013/3: juhatus 30.01.2013

2013/3: juhatus 30.01.2013


Sisestanud Priit - postitatud01 veebruar 2013

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 30.01.2013 Huvikeskuse Kullo mudeliklassi kella 18 00ks. Koosolek kestis 20 00ni.

Kohal viibisid: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, ja Priit Leomar. 

Koosoleku eesmärgiks oli vaadata läbi laekunud ELF’I aastakoosoleku päevakord ja teha MLÜ plaanid.

 

Päevakord:

1. ELFi edastatud päevakord:

1.        Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2012. aasta tegevusaruanne

-      juhatuse aruanne

-      alaliitude aruanded

Koostati MLÜ ettekanne.

MLÜ juhatuse nimel teeb ettekande Priit Leomar. Materjalidega aitavad Jüri Roots ja Arvi Polukainen.

2.        ELFi 2012. aasta finantsaruanne.

           Vajab arutamist üldkoosolekul

3.        Revidendi aruanne ja otsus

4.        Aruannete arutelu ja kinnitamine

5.        Uute liikmete vastuvõtmine.

Pole esitatud ühtegi uut liiget, ega tutvustavaid materjale. Raske on koosolekul toimuva alusel otsustada, kas liikmed on ka sportlikus mõttes väärikad kandidaadid

6.        ELFi juhatuse liikmete valimine ja volituste tähtaja määramine

Juhatus pole esitanud ühtegi kandidaati, ega neid tutvustavaid materjale. Pole võimalik mingit valikut ega otsust teha.

7.        2013 eelarve ettepanek ja arutelu

-      liikme- ja litsentsitasude läbiarutamine ja kinnitamine

Juhatus edastas aastakoosolekult laekunud ettepaneku ELFi juhatusele.

8.        2013. aasta tegevussuundade arutelu

Pole midagi arutada, kuna ELFi juhatuse ettepanekud puuduvad.   

9.       Võistluskalendri arutelu ja kinnitamine

MLÜ kalenderplaan on kodulehel kõigile kättesaadav

10.     FAI komisjonide delegaatide kinnitamine

MLÜ delegaatidena kinnitati: Edvin Penart ja Priit Leomar

Juhatuse üldine seisukoht oli, et tiibvarju komitee delegaadid Paap Kõlar ja Ott Maaten tuleb tagasi kutsuda nende ebasportliku ja ELFi häbistava käitumise eest.

11.     Esilekerkinud küsimused


Protokolis: Priit Leomar