Oled siin:Protokollid / 2013/4: juhatus 13.03.2013

2013/4: juhatus 13.03.2013


Sisestanud Priit - postitatud25 märts 2013

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 13.03.2013 Huvikeskuse Kullo mudeliklassi kella 18 00ks. Koosolek kestis 20 30ni.
MLÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Indrek Hiie , Edvin Penart ja Priit Leomar.
Külalisena oli kohal Priit Rifk Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis

Päevakord:
1. MKM seadusalgatus UAVde osas.
Priit Rifk tutvustas valminud eelnõud ja selle rakendamise toimemehhanisme. 27.03.2013 toimub ümarlaud MKMs, kuhu MLÜst läheb Priit Leomar.
Juhatusele edastati EASA draft tutvumiseks, mehitamata õhusõidukite definitsioonide loetelu ja Austri samalaadne regulatsioon.
Juhatuse ülesandeks on defineerida antud eelnõu kontekstis mudellend kui tegevus nii, et see ei läheks UAV mõiste alla.
Selge suund ja tahe on jätta mudellend mehitamata õhusõidukite temaatikast välja.

2. Stipendiumid
Stipendiumi taotlused olid esitanud õigeaegselt MK Tartu ja MK Pärnu . Hilinenud taotlus tuli NMKlt.
Juhatus otsustas toetada järgnevaid noorsportlasi 75 EUR suuruse ühekordse stipendiumiga:
KarL Männik
Riho-Ats Saatväli
Andra Moistus
Karl Markus Pabos
Rene Ellakvere
Kaidar Tops
Robert Peeling

Stipendiumid makstakse välja pärast võistlustel osalemis, kui juhatusele on esitatud võistlussõidu kokkuvõte.

Juhatus otsustas eraldada Robert Peelingule, kui eelmise aasta edukaimale noorele 120 eurot võistlussõitude hüvituseks.

3. Arved interneti eest
Juhatus otsustas, et ELF saadab kõigile MLÜ liikmetele arve internetimajutuse eest 2013 aastal Märtsi kuu jooksul.

4. Tartu lennupäevad ja reklaammaterjalid
Indrek Hiie on vaadanud üle ja redikeerinud MLÜ flaierit.
Urmas Kokk edastab selle Toomas Lepale ja uurib millega saab MLÜ veel abiks olla Tartu Lennupäevadel.

5. Valgevene kutsed Urmas Kokk
ELFi president Urmas Kokk edastab kutsed valgevene sportlastele

6. Mudellennu ringi riiklikust näidisõppekavast
Õppekava on läbinud keelelise korrektuuri ja postitatakse ilmselt ENTK poolt kõigile kättesaadavas formaadis.
Kahjuks on valminud ainekavast ka kustutatud palju sisulisi punkte. Suurim probleemi koht on kustutatud taristu osa.

7. Muu
7.1. Ohilennu kalenderplaan
Priit Leomar edastas juhatusele laekunud AIRCOMBATit puudutava laekunud info.
7.2. Minimaailm
MLÜ püüab osaleda üritusel oma stendiga.
7.3. Vabalennu MM meeskond.
Juhatus ostsustas kinnitada vabamudellennu meeskonna sõiduks Maailmameistrivõistlustele Prantsusmaale koosseisus:
F1C
Tiho
Naaber
Roots

F1A
Kokk
Vihul

F1B
Harjo
7.4. Juhatusele laekus Priit Leomar avaldus sooviga astuda tagasi MLÜ juhatuse esimehe kohalt.
Juhatus rahuldas selle ja asus otsima uut juhatuse esimeest.