Oled siin:Treenerite õppekava

Treenerite õppekava


Treenerite õppekava - lae alla PDF failina!

Treenerikutse

Täpsemat infot saab EOK kodulehelt. Refereerime siin olulisemat:

Vastavalt spordiseadusele on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Treenerikutse andmisega tegelevad EOK spordialade kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollivad dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Treenerikutse taotlejale ja taastaotlejale

  • Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks pöördu oma spordiala kutsekomisjoni poole.
  • Nõuded treeneri kutsetasemetele leiad siit
  • Kutse taotlemise ja taastaotlemise vormid - taotlus doc pdf ja CV vorm doc
  • I – III taseme treeneri spordi üldainete ja paljude spordialade õppekavad ja õppematerjalid leiad siit

Kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmele

  • Kõik kutseandmisega seotud peamised seadused, korrad, juhendmaterjalid ja taotlusvormid on koondatud EOK kodulehel menüüjaotusse "Alusdokumendid"
  • Treenerite register - sisselogimine
  • I – III taseme üldainete testide tellimiskord on saadaval EOK kodulehel