Oled siin:Uudised / 26 nov 2012 / Kutse MLÜ aastakoosolekule / Kutse MLÜ aastakoosolekule

Kutse MLÜ aastakoosolekule


Sisestanud Priit - postitatud26 november 2012

Head mudellendurid,

 
Mudellennu ühendus palub Teid osalema 12.01.2013. toimuvale aastakoosolekule EASi peamajja ning selle järgnevale autasustamistseremooniale Tallinna Teletorni. 
EASis aset leidev koosolek algab kell 10.30 ning kõikide klubide osavõtt vähemalt ühe liikmega on kohustuslik. Esimene tund annab alaliitudele võimaluse  probleeme kitsamas ringis ja silmast silma arutada. Hetkel pakume välja kaks peamist alaliitu: vabalend ja raadiolend. Vabalennu komitee esimehena viib koosoleku läbi Uramas Kokk ja teda assisteerib Jüri Roots. Raadiolennu koosoleku juhtimise võtab enda kanda Priit Leomar ja aitajad on teretulnud. Kell 11:30 jätkatakse üheskoos juba MLÜ üldisel aastakoosolekul, mis kestab umbes kella 15 00ni.
 
Õhtu jätkub ühise peoga Tallinna Teletornis kell 18.00, kus saab nautida taevakõrgustest avanevat vaadet ja maitsvaid suupisteid ning autasustatakse parimaid sportlaseid. 
Õhtu kava:
Kell 17,30…18,00 kogunemine ja kerge eine pilvepiiril 21. korrusel "nutiseente" vahel.
Kell 19 vaatame kinosaalis Tallinna Teletorni 3D filmi, millele järgneb parimate mudelistide autasustamine ja kõned (ning sektsioonide poolt ettevalmistatud audiovisuaalsed etteasted – palun klubidel esitada oma materjalid, pildid videod)
Umbes 20 30 tordisöömine ja kohvi, samuti kinosaalis või selle ees fuajees.
Kell 21 lahkumine. 
Kellel huvi pärast üritust restoranis jätkata palun Teletorni restoraniga ise kokku leppida.
 
Pääse õhtusele üritusele maksab 15 EURi ja tuleb tasuda Arvi Polukainenile (55637063, arvi.polukainen@gmail.com) hiljemalt 16.detsembriks. Teletorni kohtade arv on piiratud - kes ees see kohal!
 
Aastakoosolekuks peavad olema esitatud kõik parandused tuleva aasta juhenditesse ja määrustikesse. Hilisemate pretensioonidega on raske tegeleda.
 
 
Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:
 
1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)
a. Toimunud koosolekud
b. Mudellennu õppekava saatus
2. Finantsaruanne 2011 ja aasta 2012 eelarve prognoos (Urmas Kokk)
3. Klubide ja alaliitude ettekanded
a. Raadiolend (Edvin Penart)
b. Vabalend (Urmas Kokk)
c. Rakett (Arvi Polukainen)
d. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
e. F3A (Mart Seger)
f. Kopterid (Indrek Hiie)
g. MK Pärnu (..)
Pärnu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
h. Tartu Mudellenuklubi (..)
Tartu noorte toetusraha kasutamise ülevaade 
i. MK Kotkasulg (..)
j. MK Nõmme (..)
k. MK Keila (..)
l. MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)
m. MK Fun Pilot (..)
Narva Loomemaja (..)
n. MK Kullo (Priit Leomar)
o. MK Hiiumaa (Andres Prosper)
p. Kopteriklubi (Indrek Hiie)
4. Kodulehe ülevaade ja halduskulud
5. Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid
6. Lennuplatsid 
a. Nurmsi (Priit Leomar)
b. Kuusiku (Urmas Kokk)
c. Hüüru
d. Vasalemma (Lauri Toika)
7. Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte
a. EFFC (Jüri Roots)
b. Baltic Open (Edvin Penart)
8. Kalenderplaani kinnitamine
9. Tehnilise huvihariduse saatus kogu Eestis ja klubide-ringide riiklik rahastamine 
a. Kus me (MLÜ) oleme 5 aasta pärast: mida teeme ja kuidas oleme organiseerunud
10. Parim sportlane mudellennus
11. MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine
12. Juhendid ja määrustikud
13. Tasud aastal 2013, ettepank ELFi üldkoosolekule
14. Muu
 
Tervitades ja ette tänades teie osavõtu ning panuse eest
 
      Priit Leomar 
________________________________________________
Priit Leomar
MLÜ juhatuse esimees