Oled siin:Protokollid / 2013: aastakoosolek

2013: aastakoosolek


Sisestanud Priit - postitatud16 jaanuar 2014

Eesti Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 28. detsember 2013, Tallinna Kaubamajas Gonsiori tn. 2

Koosolekul osalesid järgmised Eesti Mudellennu Ühenduse liikmesklubid:

·         Tartu Mudellennu Klubi;

·         Mudellennuklubi Kotkasulg;

·         MTÜ Nõmme Mudellennuklubi;

·         Fun-Fly Club;

·         MK Fun Pilot;

·         MK Kullo;

·         Hiiumaa Mudeliklubi;

·         Kopteriklubi.

·         MTÜ Pärnu Mudellennuklubi

Kokku oli koosolekul 19 osalejat
 

Koosolek algas 11:00, peale raadio- ja vabalennu alamkomiteede koosolekute läbiviimist ja lõppes 12:30. Koosolekut juhatas Priit Leomar, protokollis Pärtel Peeter Kruuv. MLÜ juhatusest viibisid kohal Priit Leomar, Jüri Roots, Urmas Kokk, Indrek Hiie, Arvi Polukainen ja Edvin Penart.

 

Aastakoosoleku päevakord:

1.            Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte

a.            Toimunud koosolekud

2.            Finantsaruanne 2013 ja aasta 2014 eelarve prognoos (Urmas Kokk)

3.            Juhatuse valimine

4.            Klubide ja alaliitude ettekanded

a.            Raadiolend (Edvin Penart)

b.            Vabalend (Urmas Kokk)

c.             Rakett (Arvi Polukainen)

d.            Ohjad (Dmitri Varfolomejev)

e.            F3A (Mart Seger)

f.             Kopterid (Indrek Hiie)

g.            MK Pärnu (..)

h.            Tartu Mudellenuklubi (..)

i.              MK Kotkasulg (..)

j.             MK Nõmme (..)

k.            MK Keila (..)

l.              MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)

m.           MK Fun Pilot (..)

Narva Loomemaja (..)

n.            MK Kullo (Rein Pellis)

o.            MK Hiiumaa (Andres Prosper)

p.            Kopteriklubi (Indrek Hiie)

5.            Kodulehe ülevaade ja halduskulud

6.            Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid

7.            Lennuplatsid

a.            Nurmsi

b.            Kuusiku (Urmas Kokk)

c.             Hüüru

d.            Vasalemma (Lauri Toika)

8.            Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte

a.            EFFC (Jüri Roots)

b.            Baltic Open (Edvin Penart)

9.            Kalenderplaani kinnitamine

10.          Parim sportlane mudellennus

11.          MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine

12.          Juhendid ja määrustikud

13.          Tasud aastal 2014, ettepank ELFi üldkoosolekule

14.          Muu

 

MLÜ JUHATUSE TEGEVUSE AASTAKOKKUVÕTE:

Toimus 5 koosolekut,

Seadusandlus UAV kohta – läbirääkimised lennuametiga on aktiivsed, Mehitamata Õhusõidukite Käitamise Eeskiri, “mudellennunduse” definitsiooni arutlus, keelud-käsud,

Stipendiumite jagamine, reklaam üritustel (Tartu Lennupäevad jne), Valgevene võistlejate viisad, Priit Leomari tagasiastumine MLÜ juhatusest, aastalõpuüritus ja aastakoosolek, parima sportlase ja noorsportlase valimise ettepanek ELF-le.

FINANTSARUANNE JA PROGNOOS 2014. AASTAKS:
Urmas Kokk

Võistlustasude ja karikaostu eelarve on lõhki.  Tegevus on seni olnud ülikonservatiivne ja jätkusuutlik. Mõned stipendjumid jäid kasutamata, kuna Leedu vabalennu võistlus jäi ära. Stipendiumifond on olemas ka 2014 aastaks.

 

UUE MUDELLENNUÜHENDUSE JUHATUSE LIIKMETE VALIMINE:

Uus juhatus koosneb järgmistest liikmetest:

 Priit Leomar

Jüri Roots

Urmas Kokk

Edvin Penart

Jüri Reitel tegeleb edaspidisest kodulehe ja F5J-ga 

Arvi Polukainen

Indrek Hiie – koduleht, kopter

… Loginov * - idablokk, ohi

Tiit Tõnurist* - hiiumaa mudeliklubi

Taavi Tikk ja Pärtel-Peeter Kruuv on abiks kõiges võimalikus!!!

 

MUDELLENNUKLUBI “SKYMASTERS” AVALDUSE ELFi JA MLÜ LIIKMEKS ASTUMISEL.

MLÜle on laekunud MK SKYMASTERS avaldus liitumiseks MLÜ ja ELFiga.

Kontakt: Alexey Mikenin, 55622292, skymastersclub@gmail.com, mikenin@up.ee

Koosolek hääletas ühehäälselt uue klubi vastuvõtmise toetamise poolt.

 

KLUBIDE ARUANDED ja LIIKMETE ARVU KONTROLL:

Eeldatav FAI litsentside arv 2014 aastal: 87

Suurusjärk 321 liiget kokku

Klubide andmete kontroll ja paranduste sisseviimine.

 

PARIMA SPORTLASE VALIMINE:

Parim junior: Andro Moistus, MTÜ Nõmme mudeliklubi

Parim Senior:  Klubidelt oli laekunud kolme kanditaadi ettepaned: Jüri Roots, Ülar Vihul, Edvin Penart. Parimaks sportlaseks klubide esindajate häälte kaudu valiti Jüri Roots.

 

MLÜ KODULEHT:

35€/klubi kohta kodulehe halduskulude katteks jääb kehtima, ülejääv summa läheb noorte stipendiumisse. Koduleht vajab üleüldist haldust ja hooldust.

 

UAV JA MUDELLENNUNDUST REGULEERIVA SEADUSANDLUSE KÄSITLEMINE

Suhtluslennuametiga ja definitsiooni redigeerimine.

 

VÕISTLUSSARJAD: Estonian Free Flight Cup ja Baltic Open

EFFC: Jüri Roots:Plats on üles küntud, suurvõistluse korraldus on küsimärgi all 2014 aastaks platsi puudumise tõttu.

Baltic Open: Edvin Penart: 6 riiki, 48 võistlejat, 2014 Soome võistlus on F3J ja F5J,  uus hooaeg tõotab tulla edukas, F5J ühinemine veel lahtine.

 

KALENDERPLAANI KINNITAMINE:

Kalenderplaan saab olema kodulehel jaanuari lõpuks. ELF koosolek on 2. Veebruaril 2014.

Alamklasside kalendrid on olemas, hetkel ühildamata.

 

STIPENDIUMID:

Stipendiumifond on ka 2014 olemas. Taotlused stipendiumitele esitada veebruari lõpu seisuga esitada klubi juhtidel.

Kassa jookseb vaikselt tühjaks, FAI maksud on tõusnud. Kulud on üle vaadatud.

 

TASUD 2014 :

- Täiskasvanud: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle;

- Noored (19. ja noormad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ.

Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!

100€ per klubi, 35€ kodulehe hoolduskulu.

 

PLAANIVÄLINE JA MUUD KÜSIMUSED:

Hiiumaaklubi otsib teiste alade esindajaid enda juurde lennutama ja alsid tutvustama.

Koosolek lopes kell 13:30

 

RAADIOLENNU ALAMKOMITEE KOOSOLEK TALLINNA KAUBAMAJAS 28.12.2013.
KOOSOLEK ALGAS KELL 10 00 JA LÕPPES 11 00

Raadiolennu alamkommitee koosoleku teemad:

  • Juhendid
  • Määrustikud
  • Kalenderplaan (vaja paika saada enne elf-I koosolekut)

 

JUHENDID 2014:

RC-2M – surnud üritus

F3J-T2M juhend:  Pärtel - karistuseks

F5J juhend: Jüri Reitel , võistluste korraldus koos F3J’ga või ilma, kõrguspiirikud jäävad alles

F3K: pealekasv kipub puuduma, lävend kõrge, panustame Riidaja võistlusele

 

KALENDERPLAAN:

                Laappenranta: 17-18. mai Soome F3J ja F5J

                Riidaja: 24.-25. Mai  või 31 mai -01. juuni

                Tartu võistlus? Mis klassid, millal?

????NOORTE PEALEKASV????

Tehnika puudus, raha puudus, huvigrupid,