Oled siin:Protokollid / 2014/1: juhatus 22.01.2014

2014/1: juhatus 22.01.2014


Sisestanud Priit - postitatud23 jaanuar 2014

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 22.01.2014 Huvikeskuse Kullo mudeliklassi kella 18 00ks. Koosolek kestis 20 00ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Edvin Penart ja Priit Leomar. Külalisena oli kohal Rein Pellis

 1. Juhatuse esimehe valimine. Vabatahtliku kanditaati ei leitud. Hetkel jätkab ajutiselt Priit Leomar.
 2. Uue liikme SkyMasters klubi tervitamine liikmeksastumise puhul
 3. Uute juhatuse liikmete tervitus ja juhatuse toimimise tutvustamine
 4. ELF’I aastakooslku kutse läbivaatamine arutelu.

PÄEVAKORD

 1. Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2013 tegevusaruanne
  1. - juhatuse aruanne
  2. - alakomiteede aruanded

MLÜ aruande teeb Priit Leomar ja materjalidega aitab Jüri Roots

 1. ELF-i 2013 finantsaruanne
 2. Revidendi aruanne ja otsus
 3. Aruannete arutelu ja kinnitamine
 4. ELF-i juhatuse liikme valimine ja volituste tähtaja määramine
 5. 2014 eelarve arutelu ja kinnitamine
  1. - liikme- ja litsentsitasude arutelu ja kinnitamine
 6. 2014 tegevussuundade arutelu
 7. 2014 võistluskalendri arutelu ja kinnitamine

Kalenderplaani puuduvad kanded vormistab Priit Leomar ja edastab juhatusele.

 1. FAI komisjonide delegaatide kinnitamine

Juhatus valis delegaatideks Priit Leomari ja Edvin Penarti

 1. 2013. aasta parima sportlase valimine

MLÜ on oma ettepaneku teinud ja ELFi juhatusele esitanud

 1. Esilekerkinud küsimused

 

Protokollis:

Priit Leomar