Oled siin:Protokollid / 2014/3: juhatus 07.10.2014

2014/3: juhatus 07.10.2014


Sisestanud Priit - postitatud13 oktoober 2014

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 07.10.2014 Huvikeskuse Kullo mudeliklassis kella 18 30. Koosolek kestis 20 30ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Edvin Penart, Vladimir Loginov, Peep Väre, Priit Laanesoo, Jüri Reitel ja Priit Leomar.  Külalisena oli koosolekul Jüri Laidna.

Päevakord:
 1. Võistlushooaja kokkuvõte alade kaupa. Vabalend: Kokk ja Roots, Radiolend: Penart, Reitel, Leomar Raketimudelism: Polukainen, Ohimudelend; Loginov, Kopterid; Hiie.
Kopterite ala ülevaade jäi puudu, kuna Indrek puudus. Jüri Roots andis ülevaate vabalennu välisvõistlustest. Priit Leomar andis ülevaate raadiolennu välisvõistlustest. 

 2. Finantsolukord ja laekumised alade lõikes. Urmas Kokk
Laekumata osad võistlustasud. Priit Leomar suhtleb raadiolennu korraldajatega.

 3. Aastalõpu üritused. Ühine arutelu.
Priit Laanesoo idee teha auhinnatseremoonia Energiakeskuses leidis toetuse ja Priit võtab ühendust Energiakeskusega, et leida sobiv aeg ürituseks. Hetkel tundub sobilik aeg olevat 3 jan.

 4. ELFis toimuvast. Penart ja Kokk
Suvi on möödas ja ELF on alustanud sügiseste toimetustega. 

 5. Rekordiavalduste läbivaatamine ja arutelu. 
Vaadata läbi ja kinnitati kaks laekunud Eesti rekordit. Jüri Laidna F5J klassi kestuslend ja Edvin Penarti F3J klassi kestuslend. Tulemustega saab tutvuda rekordite lehel!
Juhatus otsustas lisad Eesti rekordi taotlusele ajalise piirangu: Eesti rekordi taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva jooksul peale rekordi sooritust MLÜ juhatusele ja peab olema kinnitatud vähemalt kahe FAI litsentsi omava kohtuniku poolt.

 6. Lennuameti uus ettekirjutus. Arutati läbi laekunud dokumendid ja minnakse esmasele kuulamisel 14. oktoobri infopäeval. Dokument läbimõtlemata ja ei arvest mudellennunduse eripäraga.

7. Stipendiumid. Urmas Kokk maksab välja stipendiumid noorsportlastele edukate esinemiste toetuseks.

8. Toomas Mardan rekordmudel viikse Tartu Spordimuuseumisse perekonna soovil.
 

Protokollis,
Priit Leomar