Oled siin:Protokollid / 2014/4: juhatus 04.11.2014

2014/4: juhatus 04.11.2014


Sisestanud Priit - postitatud10 november 2014

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 04.11.2014 Huvikeskuse Kullo mudeliklassis kella 18 30. Koosolek kestis 20 30ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Edvin Penart ja Priit Leomar.  Külalisena oli koosolekul Jüri Laidna ja Kuno Leping.

Päevakord:

 1. Lennuameti uus ettekirjutus. Kohtumine Lennuameti esindajatega.
  Juhatus kuulas ära lennuameti infopäeval käinud ja tõdeti, et lennuamet on üllitanud sisuliselt mittetäidetava ettekirjutuse, mis teeb kõigist mudellenduritest seaduserikkujad.
  Eraldi kohtumine Lennuameti esindajatega on kokkulepitud.
   

2.      Rekordiavalduste läbivaatamine ja arutelu.

   Kinnitati ühehäälselt Jüri Laidna uus Eesti rekord. FAI`le on esitatud 
   maailmarekordi taotlus.

   MLÜ tasub maailmarekordi läbivaatamisega seotud kulud.

 

3.      MLÜ aastakoosoleku aja ja koha arutelu

a.       MLÜ  aastakoosolek toimub 3. Jaanuaril, algusega kell 11 00. Koht hetkel lahtine.

b.      Toitlustamine aastakoosolekul. Jüri Roots vastutab toitlustuse eest.

c.       Diplomite ja muud trükised. Jüri Roots valmistab ette trükised

d.      Karikad ja diplomid auhinnatseremooniaks. Ostetakse, kui on selgunud kõik tiitlivõitjad erinevates mudeliklassides.
 

4.      MLÜ aastakoosoleku päevakorra ettepaneku arutelu.

 

Juhatus kinnitas järgmise päevakorraettepaneku:

 

 1.            Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte

a.            Toimunud koosolekud

2.            Finantsaruanne 2014 ja aasta 2015 eelarve prognoos (Urmas
               Kokk)

4.            Klubide ja alaliitude ettekanded

a.            Raadiolend (Edvin Penart)

b.            Vabalend (Urmas Kokk)

c.             Rakett (Arvi Polukainen)

d.            Ohjad (Dmitri Varfolomejev)

e.            F3A (….)

f.             Kopterid (Indrek Hiie)

g.            MK Pärnu (..)

h.            Tartu Mudellenuklubi (..)

i.              MK Kotkasulg (..)

j.             MK Nõmme (..)

k.            MK Keila (..)

l.              MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)

m.           MK Fun Pilot (..)

Narva Loomemaja (..)

n.            MK Kullo (Rein Pellis)

o.            MK Hiiumaa (Andres Prosper)

p.            Kopteriklubi (Indrek Hiie)

q.           SkyMastersClub

5.            Kodulehe ülevaade ja halduskulud

6.            Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid

7.            Lennuplatsid

a.            Nurmsi

b.            Kuusiku (Urmas Kokk)

c.             Hüüru

d.            Vasalemma (Lauri Toika)

e.             Lennualade taotlused lennuametile

8.            Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte

a.            Baltic Open (Edvin Penart)

 1. EFI juhatusse mudellennualaliidu esindajate valimine
  Juhatus esitab kanditaatideks Urmas Kokka ja Edvin Penarti

9.            Kalenderplaani kinnitamine

10.          Parim sportlane mudellennus

11.          MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine

Ettepank: 

 1. Stipendjum vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlusel osalemiseks.
 2. Stipendjum klubidele FAI tiitlivõistlusele noor(t)e viimiseks.

 12.          Juhendid ja määrustikud

13.          Tasud aastal 2015, ettepank ELFi üldkoosolekule

MLÜ tasud:

 Võistlustasud:Seeniorid: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle;

- Noored (19. ja nooremad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ.

Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!

35€ kodulehe hoolduskulu.

 

ELF tasud

100€ klubi liikmestasu,

sportlitsentsi tasu 15 EUR ja noor 2 EUR

14.          Muu

 

5.      MLÜ auhinntseremoonia Energiakeskuse

         Auhinnatseremoonia algab kell 18 00 ja kestab 21 00ni

      a.       Piletid ja kutsed

         Registreerimise viib läbi Arvi Polukainen.

      b.      Tasud. Pilet maksab 20 EUR täiskasvanu ja 5 EUR noor

6.       Vaba teema

Protokollis,
Priit Leomar