Oled siin:Protokollid / 2014/5: juhatus 23.12.2014

2014/5: juhatus 23.12.2014


Sisestanud Priit - postitatud26 detsember 2014

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 23.12.2014 Jüri Rootsu ruumides kella 16 00. Koosolek kestis 17 30ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Jüri Roots, Arvi Polukainen, Edvin Penart ja Priit Leomar. 

Päevakord:

 1. MLÜ aastakoosolekuga seonduv
  • ELFi juhatuse kanditaatide muudatus. Edvin Penart ei soovi jätkata. Uue kanditaadina Urmas Uska.
  • Toitlustus
 2. Auhinnatseremoonia Energiakeskuse
  • Registreerumise ülevaade. Ca. 50 registreerunut
  • Eesti Tehnika- ja Spordiliiduga tuleb selgitada auhinnatseremoonia ülesseehitus ja muu.
 3. Auhindade ja karikate arutelu.
  • MLÜ aastakoosolekul tuleb arutada EM ja EKV statuute ja juhendite ühtsust sportlaste arvu osas
 4. Suhtlus lennuametiga
  • Priit Leomar osales Lennuametis mehitamata lennunduse riskianalüüsis ja andis ülevaate toimunust
 5. Jüri Laidna Maailmarekordi registreerimise arve on tulemata. Rekord registris.
 6. Spordimuuseum plaanib Mudellennundusest näitust. Vaja leida ajalooliseid mudeleid. 
 7.  Vaba teema
  • MLÜ juhatus tegi tublimatele klubidele tänukirjad

Protokollis,
Priit Leomar