Oled siin:Uudised / 10 nov 2014 / MLÜ aastakoosolek / MLÜ aastakoosolek

MLÜ aastakoosolek


Sisestanud Priit - postitatud10 november 2014

Head mudellendurid,

 

Mudellennu ühendus palub Teid osalema 03.01.2015. toimuvale aastakoosolekule ja sellele järgnevale autasustamistseremooniale Energia Avastuskeskuses Põhja pst 29. MLÜ koosoleku koht on hetkel veel lahtine!

MLÜ koosolek algab kell 11.00 (kogunemine 10.30) ning kõikide klubide osavõtt vähemalt ühe liikmega on kohustuslik. Esimene tund annab alaliitudele võimaluse  probleeme kitsamas ringis ja silmast silma arutada. Hetkel pakume välja kaks peamist alaliitu: vabalend ja raadiolend. Ka teised alaliidud on väga oodatud oma koosolekuid pidama. Vabalennu komitee esimehena viib koosoleku läbi Uramas Kokk ja teda assisteerib Jüri Roots. Raadiolennu koosoleku juhtimise võtab enda kanda Priit Leomar ja aitajad on teretulnud. Kell 12.00 jätkatakse üheskoos juba MLÜ üldisel aastakoosolekul, mis kestab umbes kella 15 00ni.

 

Õhtu jätkub ühise peoga Energia Avastuskeskuses kell 18.00 kuni 21.00, kus saab nautida Energia Avastuskeskuse ekspositsiooni ja maitsvaid suupisteid ning autasustatakse parimaid sportlaseid.

 

Pääse õhtusele üritusele maksab 20 EURi täiskasvanule ja 5 EURi noor ja tuleb tasuda Arvi Polukainenile (55637063, arvi.polukainen@gmail.com) võimalikult ruttu. Viimane tähtaeg on 10. Detsember.

Aastakoosolekuks peavad olema esitatud kõik parandused tuleva aasta juhenditesse ja määrustikesse. Hilisemate pretensioonidega on raske tegeleda.

 

 Ka sellel aastal palume klubidel täita oma tegevuse ja liikmete kohta aruanne, mis on lisatud emaile.
Palun alustada ka tulevase võistlushooaja planeerimist juba aegsasti!

 

Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:

 

 1.            Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)

a.            Toimunud koosolekud

2.            Finantsaruanne 2014 ja aasta 2015 eelarve prognoos (Urmas 
               Kokk)

4.            Klubide ja alaliitude ettekanded

a.            Raadiolend (Edvin Penart)

b.            Vabalend (Urmas Kokk)

c.             Rakett (Arvi Polukainen)

d.            Ohjad (Dmitri Varfolomejev)

e.            F3A (….)

f.             Kopterid (Indrek Hiie)

g.            MK Pärnu (..)

h.            Tartu Mudellenuklubi (..)

i.              MK Kotkasulg (..)

j.             MK Nõmme (..)

k.            MK Keila (..)

l.              MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)

m.           MK Fun Pilot (..)

Narva Loomemaja (..)

n.            MK Kullo (Rein Pellis)

o.            MK Hiiumaa (Andres Prosper)

p.            Kopteriklubi (Indrek Hiie)

q.           SkyMastersClub

5.            Kodulehe ülevaade ja halduskulud

6.            Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid

7.            Lennuplatsid

a.            Nurmsi

b.            Kuusiku (Urmas Kokk)

c.             Hüüru

d.            Vasalemma (Lauri Toika)

e.             Lennualade taotlused lennuametile

8.            Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte

a.            Baltic Open (Edvin Penart)

1.    EFI juhatusse mudellennualaliidu esindajate valimine
Juhatus esitab kanditaatideks Urmas Kokka ja Edvin Penarti

9.            Kalenderplaani kinnitamine

10.          Parim sportlane mudellennus

11.          MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine

Ettepank: 

a.    Stipendjum vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlusel osalemiseks.

b.    Stipendjum klubidele FAI tiitlivõistlusele noor(t)e viimiseks.

 12.          Juhendid ja määrustikud

13.          Tasud aastal 2015, ettepank ELFi üldkoosolekule

MLÜ tasud:

 Võistlustasud:Seeniorid: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle;

- Noored (19. ja nooremad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ.

Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!

35€ kodulehe hoolduskulu.

 

ELF tasud

100€ klubi liikmestasu,

sportlitsentsi tasu 15 EUR ja noor 2 EUR

14.         Kohal algatatud küsimused/teemad

 

Tervitades ja ette tänades teie osavõtu ning panuse eest,

 

MLÜ juhatuse nimel,

 

Priit Leomar

ManusSuurus
Klubi tegevuse aastaaruanne 2014.doc120 KB