Oled siin:Protokollid / 2015/3: juhatus 29.10.2015

2015/3: juhatus 29.10.2015


Sisestanud Priit - postitatud15 november 2015

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 29.10.2015 Kullo ruumides kella 18 00. Koosolek kestis 20 00ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Urmas Kokk, Arvi Polukainen, Edvin Penart, Jüri Reitel ja Priit Leomar. ELFi juhatusest Urmas Uska 

Päevakord:

 1. Võistlushooaja kokkuvõte alade kaupa. 
    Vabalend: Urmas Kokk 
    Rumeenias saavutas noortemeeskond EMil kolmanda koha. Eesti siseselt on hooaeg lõppenud. Jäänud veel       siselennukite võistlus Hiiumaal.
    Radiolend: Penart, Reitel, 
    BalticOpen sari taaskord võidetud Edvin Penarti poolt.
    Siseriiklikult F3J üks võistlus ja F5J kolm võistlust peetud
    Raketimudelism: Polukainen, 
    Edukas sporiaasta. Toimub veel Hiiumaal üle aastate raketivõistlus. 
    Käidi EMil Ukrainas. Arvi Polukainen parim koht kuues. Taavi Tikk kohtuniku ja abilisena kaasas.
   Ohimudelend; Loginov,Polnud kohal. Dimitri Varfolomeiev ainsa Eestlasena kutsutud World Air Games´ile        UAEs. 
   Kopterid; Hiie. Puudus
 2. Finantsolukord ja laekumised alade lõikes. Urmas Kokk
    Urmas Kokk saadab andmed juhatusele nädala jooksul
 3. Aastalõpu üritused. 
    Hooaja lõpetamistseremoonia toimub Aritektuurimuuseumis 19. detsembril
 4. MLÜ aastakoosoleku aja ja koha arutelu
     MLÜ aastakoosolek toimub 19. detsember EASi majas Lasnamäe 2.
    a. Toitlustamine aastakoosolekul.
        Ostetakse 60 sajakest. Kohv ja suhkur olemas.
    b. Diplomid ja muud trükised
        Enne on vaja koostada alade lõikes auhinnasaajate nimekiri.
    c. Karikad ja diplomid auhinnatseremooniaks  
        Urmas ja Jüri valivad välja auhinnad. Jüri ehk saab aidata diplomitega
    d. Piletid ja kutsed vormistab Arvi Polukainen
    e. Tasude arutelu toimub järgmisel koosolekul
    f. Autasustamise läbiviia otsustatakse järgmisel koosolekul
5.ELFis toimuvast. Urmas Uska ja Urmas Kokk
    Midagi toimunud ei ole. Koosolekuid läbiviidud ei ole. Kindlustuse teemaga tegeletud ei ole.
6. FAI The forms are including information about
-        Sporting Code proposals. Ei ole
-        Nominations for Judges and Technical Experts. Ei ole
-        Nominations for CIAM Awards. Ei ole
-        Bids to organize CIAM events. Ei ole

7.       Vaba teema
7.1. Suhtlus Lennuametiga ja arengud Priit Leomar rääkis toimunust

 

MLÜ aastakoosoleku päevakorra ettepaneku arutelu.
 
Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:
 
1.            Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte
   a.            Toimunud koosolekud
2.            Finantsaruanne 2015 ja aasta 2016 eelarve prognoos (Urmas Kokk)
4.            Klubide ja alaliitude ettekanded
   a.            Raadiolend (Edvin Penart)
   b.            Vabalend (Urmas Kokk)
   c.             Rakett (Arvi Polukainen)
   d.            Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
   e.            F3A (….)
   f.             Kopterid (Indrek Hiie)
   g.            MK Pärnu (..)
   h.            Tartu Mudellenuklubi (..)
   i.              MK Kotkasulg (..)
   j.             MK Nõmme (..)
   k.            MK Keila (..)
   l.              MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)
   m.           MK Fun Pilot (..)
                  Narva Loomemaja (..)
   n.            MK Kullo (Rein Pellis)
   o.            MK Hiiumaa (Andres Prosper)
   p.            Kopteriklubi (Indrek Hiie)
   q.           SkyMastersClub
5.            Kodulehe ülevaade ja halduskulud
6.            Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid
7.            Lennuplatsid
   a.            Nurmsi
   b.            Kuusiku (Urmas Kokk)
   c.             Hüüru
   d.            Vasalemma (Lauri Toika)
8.            Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte
   a.            Baltic Open (Edvin Penart)
9.            Kalenderplaani kinnitamine
10.          Parim sportlane mudellennus
11.          MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine
Ettepank:
Stipendjum vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlusel osalemiseks.l
  Stipendjum klubidele FAI tiitlivõistlusele noor(t)e viimiseks.
12.          Juhendid ja määrustikud
13.          Tasud aastal 2016, ettepank ELFi üldkoosolekule
MLÜ tasud;
 Täiskasvanud: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle;
- Noored (19. ja nooremad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ.
Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!
35€ kodulehe hoolduskulu.
ELF tasud
100€ per klubi,
sportlitsentsi tasu 15 EUR ja noor jäi 2 EUR
14.          Muu
 


Protokollis,
Priit Leomar