Oled siin:Protokollid / 2015/4: juhatus 01.12.2015

2015/4: juhatus 01.12.2015


Sisestanud Priit - postitatud07 detsember 2015

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 01.12.2015 Kullo ruumides kella 18 00. Koosolek kestis 20 00ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Arvi Polukainen, Jüri Reitel, Jüri Roots ja Priit Leomar. 

Päevakord:

 1. Finantsaudit. Saadi ülevaade finantsvahenditest. Kahjuks puudus Urmas Kokk koosolekult. Enamus materjale        laekus tagantjärele.

2. MLÜ päevakorra ülevaatamine. Koosoleku juhataja etepaneku ja protokollija ettepanekute ettevalmistamine.Vastavalt Priit Leomar ja Jüri Reitel. Stipendiumid. Toitlustus koosolekul.
MLÜ poolt tänukiri F1B edukatele noortele ja treeneritele.

3. Auhinnatseremoonia. Karikate listi ülevaatamine. Otsused väheste sportlastega klassides autasustamise osas.  Seekord püüda kõigile autasud leida. Karikad tellitakse reedel 04.12.2015. Jüri Roots trükib diplomid.

4. Aastakokkuvõtte materjalid on esitanud rakett ja osaliselt F3A. Vabalend nädala jooksul.

5. Hiimaal peeti edukad raketivõistlused ja sisemudelite võistlused. Osalesid vastavalt Arvi Polukainen ja Urmas Kokk 


Protokollis,
Priit Leomar