Oled siin:Protokollid / 2015: aastakoosolek

2015: aastakoosolek


Sisestanud jyr - postitatud31 detsember 2015

Eesti Mudellennu Ühenduse aastakoosoleku protokoll, 19. detsember 2015, EAS majas Lasnamäe tn. 2

Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)
    Toimunud koosolekud
2. Finantsaruanne 2015 ja aasta 2016 eelarve prognoos (Urmas Kokk)
3. Klubide ja alaliitude ettekanded
    Raadiolend (Edvin Penart)
    Vabalend (Urmas Kokk)
    Rakett (Arvi Polukainen)
    Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
    F3A (..)
    Kopterid (Indrek Hiie)
    MK Pärnu (..)
    Tartu Mudellenuklubi (..)
    MK Kotkasulg (..)
    MK Nõmme (..)
    MK Keila (..)
    MK Fun-Fly Club (Jüri Roots)
    MK Fun Pilot (..)
    Narva Loomemaja (..)
    MK Kullo (Rein Pellis)
    MK Hiiumaa (Andres Prosper)
    Kopteriklubi (Indrek Hiie)
    SkyMastersClub
4. Kodulehe ülevaade ja halduskulud
5. Suhtlemine Lennuametiga ja mehitamata platvormid
    Taotlusvormid ja tasud
    Võistluste korraldamine
7. Lennuplatsid
    Nurmsi
    Kuusiku (Urmas Kokk)
    Hüüru
    Vasalemma (Lauri Toika)
8. Lennualade taotlused lennuametile
9. Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte
    Baltic Open (Edvin Penart)

10.Kalenderplaani kinnitamine
11.          Parim sportlane mudellennus
12.          MLÜ stipendium ja ELFist laekunud liikmestasude kasutamine

Ettepank:
    Stipendjum vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlusel osalemiseks.
    Stipendjum klubidele FAI tiitlivõistlusele noor(t)e viimiseks.

13. Juhendid ja määrustikud
14. Tasud aastal 2016, ettepank ELFi üldkoosolekule

15. MLÜ tasud:
    Võistlustasud:Seeniorid: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 6 eur kannab võistluste korraldaja iga osalenud seeniori arvelt MLÜle;
    Noored (19. ja nooremad): 2 eur, millest 2 eur saab MLÜ.
    Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele!
    35€ kodulehe hoolduskulu.
 
ELF tasud
100€ klubi liikmestasu,
sportlitsentsi tasu 15 EUR ja noor 2 EUR
14.         Kohal algatatud küsimused/teemad

Osalejad
    Priit Leomar
    Taavi Tikka
    Urmas Kokk
    Edvin Penart
    Andres Prosper
    Paavo Pudan
    Ville
    Enn Paluvere
    Andres Lepp
    Janar Sell
    Arvi Polukainen
    Jüri Roots
    Jüri Reitel
    Pertil Tikka

Esidnatud klubid
    Tartu Mudellennu Klubi
    Mudellennuklubi Kotkasulg
    MTÜ Nõmme Mudellennuklubi
    Fun-Fly Club
    Keila Mudellennuklubi
    Hiiumaa Mudeliklubi
    Kopteriklubi

12:30
Keila klubi liitus MLÜga

12:36
FAI litsentside andmebaas
    Eelnevatel aastatel tegeles Kristjan Kuru tsentraalselt FAI litsentside registreerimisega FAI lehel. Nüüd aga peavad alaliidud ise FAI litsentside registreerimise ja uuendamistega tegelema, see tundub lisakoormus alaliitudele, siit tekib küsimus miks siis liitu vaja on kui ta ei saa FAI litsentside haldamisega hakkama...

12:38
Hiiumaal Raketimudelite võistlusel üle 33 (26 noore) osaleja

12:41
Finantsaruanne:
    Arveldusarve swed 4800
    Sularaha võistlusrahad (exeli tabel )+1604 +764 - 1256 (stip karikad) = 1112
      f5j puudu Vääna ja Riidaja
    Sponsoritelt saadud raha 2200(Priidu käes)

12:55
Üle kümne aasta on sisemudelite võistluseid peetud Hiiumaal, kus on kasutada tasuta saal. Viimastel aastatel on Hiidlastest võistlejate arv jäänud kasinaks olles tunduvalt väiksem Tartu esindajate omast. Andres Lepal tekkis küsimus kas MLÜ oleks nõus finantseerima saali üüri tasusid kui järgmisel aastal korraldataks sisemudelite võistlus Tartus. MLÜ kaalub ettepanekut

12:57
1. märtsiks taotlus juhatusele millised noored soovivad stipendiumeid

Kodulehe uuendamine: Pole kedagi kes laeks üles protokolle. Leppisime kokku et iga ala tegeleb ise kodulehe uuendamisega
    Kopterid Ville, Indrek
    F5J Reitel
    F3J Pärtel
    Vabalend Janar Sell

13:05
Juhatuse valimine
    Jätkame samal viisil sama koosseisuga

13:06
Klubide ettekanded
Raadio (Edvin)
    World Air Games, FAI promo. WAG'il esindatumad mudellennu alad: õhuvõitlus, võidulend, sisevigurlend
    Tallinnas sisevigurdajad harjutavad saalis
    F3J Baltic Open 28 võistlejat 4 võistlust (4-5 Eestlast)
    2 pikalennu võistlust (probleemid Kollase platsiga maandumiskoridori all kuna pikal lennul lennatakse kõrgel kuni 1km)
    F3A 4 etappi. Kolm programmi, FAI programmi lendavad 4 võistlejad (2 etappi Leedus), sport programmis 0 osalejat, nordikus vähe
    F5J 3 võistlust, keskmiselt 10 osavõtjat võistluse kohta. Igal võistlusel tuli lennata eel ja finaal-lennud mis teeb punktiarvestuse keeruliseks
    
Vabalend
    Peeti EMV ja karikavõistlus, sisekates EMV Hiiumaal
    Karikavõistlusel 6 etappi (F1A 10 võistlejat neist 7 noort), (kummikas 5/3) A1 15 võistlejat. Lennatakse kuusikul
    Välismaal käis 1 meeskond. Noorte koondis plaaneri ja kummikatega, kummikate koondis 3 koht, individuaalne kummikas kohad 11, 12
    Maailmakarikas osalesid eestlased 7 etapil. Soomes (2 etappi), Rootsis, Norras, Taanis, Rumeenias, Sveits. Raimond Soomes 1. Roots Rootsis ja Taanis 1. Sveits Roots 2.
    Roots maailma reitingus 5. koht!

Rakett (arvi)
    Taavi ja Arvi käisid euroopa meistrikatel. S6A 6. Arvil
    4 karikaetapil
    Raketimaailmas kasutatakse http://cupnavigator.com/ (webi rakendus võistluste registreerimiseks ja tulemuste jagamiseks) Tasub uurida millega tegu, ehk saab seda süsteemi kasutada ka teiste alade jaoks

13:24
Ohilend, esindaja puudus. Võistlusid peeti. Korraldasid ka viskeka ja raketivõistlus, aga rohkem infot pole teada

Kopterid Ville
    toimus 4 etappi, osalejaid kokku 9, HeliCamp, käidi Soomes laagris. Soomes 2. koht
    Drooniklubi - uus ühendus multirootorite harrastajatest. Ville aitab Drooniklubil MLÜ'ga ühineda.
    
Klubid:
Tartu Mudellennuklubi Andres Lepp
    Näitus. Töötuba viskeka valmistamine. Soomes MK etapil Tambeti 6. koht F1A’s
    
Kotkasulg Taavi Tikk
    Tartu Tamme Gümnaasiumi tööõpetuse klassis poisse umbes 10. Viskekad, f5j. Osalenud pika lennu võistlusel. F3J Tartu etapp jäi ära
    Uuel aastal võtaks F3J Tartu osavõistluse plaani
    Idee: Tartu Lõunakeskuse jäähallis saaks korraldada sisevigurlennu mudelitega promo ürituse
    
Nõmme Urmas Kokk
    Nõmme noortemajas juhendavad Pärna ja Moistus. Võistluseid korraldati 4, 3 karikat ja 1 EMV. Noorte EM’il Rumeenias kummikate 5. koht
    Järgmisel aastal plaan osa noori Serbiasse EM'ile saata
    
Keila Paavo Pudan
    F5J Nordik "kodupõllu" võistlused. Soomes lõppvõistlus Pudan 1. Theo Gunnar Mägi 2. koht. 2M jäi osalejate nappuse tõttu Soome lõppvõistlus ära
    Külaskäik Souka mudellennu klubisse
    
FunFly Jüri Roots
    Protokollija kommentaar: FunFly ei tegele tühja jutu ajamisega, iga mees meisterdab kodus ise oma ette
    FunFly F5J mehed käivad koos trenni tegemas

Hiiumaa Andres
    6 Kohta kus käib ringi tegevus
    Teet on väsinud, 3-4 sisemudelitega tegelevat noort
    Juhendajatest puudus
    Raketivõistlus läks hästi võiks korraldada rohkem üritusi
    Wikipeedia fotovõistlusest osavõtt. Droonidega (multirootoritega)
    
Kopteriklubi
    6 korda aastas klubi kokkusaamine. Demo noortele. Noorte juurdekasv tagasihoidlik
    
Eestis koos noortega kokku umbes 360 mudelisti

Kodulehe ülevaade
    Võistluste korraldajad palun postitage sündmused kodulehele!

14:07
Lennuamet
    Väga selget ülevaadet pole kuidas peaks võistluste korraldamised olema kooskõlastatud. Kui võistlused ei ole avalikult välja kuulutatud ei pea lennuameti luba taotlema
    Lennutaotlus loa (32EUR) oleks mõistlik hankida klubide kaupa
    Kindlustus siiamaani lahtine
    
Baltic Open jätkub, veel pole teada millised klassid millistel aegadel Riidajal peetakse

Estonian Free Flight Cup ei toimu platsi puudumise tõttu

Kalenderplaani tähtaeg 31. jaanuar
    Mustandi teeb Priit Leomar
    
Parim sportlane mudellennus
    Noorer: Theo Gurran Mägi vs. Riho-Ats Saatväli F1B. Ühehäälselt valitud Riho-Ats Saatväli
    Vana: Dmitri Varholomejev WAG 5. koht vs Jüri Roots (maailma reitingus 5. koht, Rootis 2. koht) Ühehäälselt (va Fun-Fly Club) valitud Jüri Roots

Parim sündmus/tegevus
    Mida väärtustada parima sündmuse tegevuse all? Noorte osavõtt ja hea tulemus Euroopa meistrivõistlustel Rumeenias klassis F1B saab eraldi tunnustatud.
    Rakett vs Tartu (3-3). Teisel ringil Tartu võidab Raketti 4-3
    
Stipendiumid:
    Noor: vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlustel osalemiseks: Riho Ats Saatväli
    Klubidele: FAI tiitlivõistlustele noorte viimiseks (ettepanekud 1. märtsiks)
    
Osalejate miinimum karika ja meistrivõistlustel
    Alla 3 osaleja võistluse kohta ei saa minna karika või meistrivõistluste arvestuses. Jätkame nii nagu on
    
Autasustamine

Team-manageri valimine
    Team-manager. Pseudo probleem. Pärna tuleb kutsuda välja järgmisele juhatuse koosolekule, kus saaks probleemi lähemalt arutada
    
Kalenderplaan ja juhendid valmivad 31. jaanuariks

Võistlustasud
    Vana 6 EUR EMV ja karikavõistluse arvestuses osalemise eest, maksma peab nende osalejate eest kes lähevad EMV või karikavõistluse arvestusse
    Noore definitsioon muudetud. Nooreks loetakse vanust 19a kaasa arvatud, 2 EUR MLÜ'le
    FAI litsents vana 20 EUR, noor 5 EUR
    Kas lubada noori FAI litsentsita võistlema. Ja teha litsents järgi. Jääb võistluse korraldaja vastutada. Rangelt võttes tohib võistelda aga tulemust ei arvestata