Oled siin:Protokollid / 2016/1: juhatus 28.01.2016

2016/1: juhatus 28.01.2016


Sisestanud Priit - postitatud01 veebruar 2016

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 01.12.2015 Kullo ruumides kella 18 00. Koosolek kestis 20 00ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal: Arvi Polukainen, Edvin Penart, Jüri Roots, Indrek Hiie, Urmas Kokk, Kuno Leping  ja Priit Leomar. Vaatlejatena olid kohal: Tõnu Luuman, Urmas Uska ja Igor Moistus

Päevakord:

1. Föderatsioonis toimuvast

Jõuti järeldusele, et muud pole vaja teha kui korjata liikmemaksud/FAI litsents + promo. Muu ei ole oluline. 

Toimunud on 2 kokkusaamist. 6 juhatuse liiget. Urmased ja Tanel Viil on olnud kontaktsed. Aastakoosolek 

tulemas (initsiatiiv: 5. märts 11:00 Lasnamäe 2 

Ettepanekud/teemad aastakoosolekuks:

- mida on konkreetselt teinud iga juhatuse liige isiklikult;

- klubi ja FAI maksude tasumine muutub märtsi alguses ajakriitiliseks; 

- kokku leppida kes mille eest vastutab (FAI litsentside sisestamine - U.Kokk).

 

2. Spordiaasta kokkuvõte

Kopterite info puudu. Dokument vajab ülevaatamaist

 

3. Kuno (kuno.lepind@gmail.com), Urmas Uska juhatuse listi. Listi liikmed Priidule. 

 

4. Drooniklubi (V.Vellend) saatis põhikirja tutvumiseks ja infot taotluse kohta liitumiseks ELFiga. Alamkomitee kaaskiri? 

Juhatuse otsus?

 

5. MK Nõmme ettepanek rahvuskoondise team manageri määramiseks MM-ile. Pole 

statuuti. 2014 ja enne Ardo. 2015 oli Ants, mis oli väidetavalt üllatus? Igor.

-- 

Tiitlivõitlustele registreerimise nimekiri (tiimi liikmed, tiimi juht) tuleb enne selle välja saatmist kinnitada 

MLÜ poolt. Täpsem statuut defineeritakse vajadusel konkreetse ala EM võistlusjuhendis.

(Alla 3 osaleja ei saa pidada esindusvõistluste etappe)

 

6. Finantsülevaade: sama

 

7. Kalenderplaan 2016. Veebruari 2n lõpuks korda.

 

8. Stipendiumid. 2 taotlust Ants ja Andres. Nõmmet ootame.

 

9. Rinnamärgid. 40tk juurde. Peep stantsib. Uus: 18 eur / tk omahind. 25 eur MLÜ liikmetele, märk 50 teistele.

 

10. Seadusandluse muudatus. Priit Rifk. Uue versioon käib. Koostame järgmine kord ettepaneku.

 

11.  Koduleht. Rekordid? 

 

Protokollis,
Indrek Hiie