Oled siin:Uudised / 18 nov 2010 / Kutse MLÜ 2010.a. aastakoosolekule EASi peamajas ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis / Kutse MLÜ 2010.a. aastakoosolekule EASi peamajas ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis

Kutse MLÜ 2010.a. aastakoosolekule EASi peamajas ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis


Sisestanud Anonüümne - postitatud18 november 2010

Tere mudellendurid,

Lumised ilmad on käes ja järjekordne aastaring hakkab vaikselt-vaikselt täituma. Aeg liigub valguse kiirusel ja juba tuleb alustada aastakokkuvõtete tegemisega. Sellel aastal palume taaskord klubidel vormistada lihtne aruanne oma tegevuse ja klubi liikmete kohta ning saata see elektroonsel kujul aadressile priit(ät)eli.ee hiljemalt 10. detsembriks. Dokument on lisatud kirjale, aga on vajadusel allalaaditav ka meie kodulehelt www.mudellend.ee.

Antud aruande alusel saab nii MLÜ kui ka ELF ülevaate klubide tegevusest ja liikmeskonnast ning aruanne aitab planeerida tegevust lähiperioodiks. Oleme väga tänulikud iga kriitilise märkuse ja ka erinevate ettepanekute eest, mis aitaksid kaasa MLÜ tegevusele. Samuti palun teatada, kes klubi juhatuse liikmetest kannab aruande aastakoosolekul ette - esialgse koosoleku päevakorra leiate altpoolt.

Kui keegi soovib päevakorda veel mõne punkti lisada, siis palume kontakteeruda selleks Priit Leomar’iga või panna see kirja klubi aruandesse.

Selleaastane MLÜ aastakoosolek toimub 18.detsembril EASi peamajas, samas kohas, kus toimus eelmisel aastal ELFi üldkoosolek. Koosolek algab kell 10.00. Kõikide klubide osavõtt vähemalt ühe liikmega on kohustuslik ja palume oma delegaadi nimi eelnevalt teatada.

Esimesed kaks tundi on alaliitudel võimalik omi probleeme kitsamas ringis ja silmast silma arutada. Praegu pakume välja kaks põhilist alaliitu: vabalend ja raadiolend. Vabalennu alaliit esimehena viib koosoleku läbi Uramas Kokk ja teda assisteerib Jüri Roots. Raadiolennu poole juhtimise võtab enda kanda Priit Leomar ja aitajad on teretulnud. Kell 12 jätkame üheskoos juba MLÜ üldisel aastakoosolekul, mis kestab umbes kella 15:00ni.

Õhtu jätkub ühise peoga hotelli Dzingel restoranis kell 18.00, kus toimub parimate sportlaste autasustamine ja ühine õhtusöök meeleolukas keskkonnas. Kutse õhtusele üritusele saab osta Jüri Rootsu käest kuni 1.detsembrini.

Aastakoosoleku ajaks peavad olema esitatud kõik parandused tuleva aasta juhenditesse ja määrustikesse. Hilisemate pretensioonidega on raske tegeleda. Rõõm on teatada, et MLÜl on välja pakkuda ca 10000.- krooni mudellennu noortetöö toetuseks eelmisel aastal lodud statuudi alusel. Samuti ootame ettepanekuid parima sportlase statuudi muutmiseks läbipaistvamaks ja alapõhisemaks. Raske on valida parimat sportlast kogu mudellennus, ilmselt oleks parem jagada parimad sportlased katekoorjatesse ja valida ka tublim huvikool või klubi koos juhendajaga.

Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)
2. Finantsaruanne 2010 (Urmas Kokk)
3. Aasta 2011 eelarve prognoos(Urmas Kokk)
4. ELFi põhikirja arutelu ja MLÜ kodukorra arutamine (Urmas Uska, Urmas Kokk, Priit Leomar)
5. Mudellennu siseriikliku õppekava koostamisest (Priit Leomar)
6. Klubide ja alaliitude ettekanded:
 • a. Pärnu NTM (..)
  • - Pärnu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
 • b. Tartu Mudellenuklubi (..)
  • - Tartu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
 • c. Mudellennuklubi Kotkasulg (..)
 • d. Nõmme LNM (..)
 • e. Keila (..)
 • f. Fun-Fly Club (Jüri Roots)
 • g. Fun Pilot (..)
 • h. Narva Loomemaja (..)
 • i. Kullo (..)
 • j. Hiiumaa (..)
 • k. Raadiolend (Priit Leomar, Peep Väre)
 • l. Vabalend (Urmas Kokk)
 • m. Raket (Arvi Polukainen)
 • n. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
 • o. F3A (Mart Seger)
 • p. Kopterid (Indrek Hiie)
7. Kodulehe arutelu
8. Lennuplatsid
 • a. Nurmsi
 • b. Kuusiku
 • c. Kollane
 • d. Vasalemma (Lauri Toika)
9. Toimuvate MK etappide kokkuvõte
 • a. EFFC (Jüri Roots)
 • b. Estonian Air Combat Cup (???????)
10.Toimuvate sarjade kokkuvõte
 • a. Baltic Open (Priit Leomar)
11. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar, Jüri Roots)
12. Kalenderplaani kinnitamine
13. Parim sportlane mudellennus
14. Sponsorraha kasutamine
15. Juhendid ja määrustikud
16. Tasud aastal 2011
17. Rein Pellise koostatud raamatu tutvustus
18. Spordileksikoni temaatika Arvi Polukainen
19. Muu

Tervitades MLÜ juhatuse nimel,
Priit Leomar

P.S. Palun registreeruda ja edastada klubi aruanne õigeaegselt