Oled siin:Uudised / 29 märts 2008 / Põhja- ja Baltimaade mudellennuühenduste nõukogu istung Oslos / Põhja- ja Baltimaade mudellennuühenduste nõukogu istung Oslos

Põhja- ja Baltimaade mudellennuühenduste nõukogu istung Oslos


Sisestanud ints - postitatud29 märts 2008

Reedest kuni pühapäevani viibisin Norras, Oslos, Põhja- ja Baltimaade mudellennuühenduste nõukogu istungil.

Järgnevalt annan ülevaate käsitletud teemadest.
Kohal viibisid Taani, Soome, Rootsi, Norra ja Eesti esindajad. Puudusid Läti, Leedu ja Islandi esindajad. Istungi juhatajaks valiti Terje Martinsen Norrast.

Päevakorras oli:
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Eelmise kohtumise protokolli ülevaatamine;
3. Erinevate riikide aastaaruannete ärakuulamine ja kinnitamine;
4. Põhjamaade meistrivõistluste kalenderplaani koostamine. Otsustati, et rahvuslike kalendrite koostamisel tuleks jälgida Põhjamaade meistrivõistluste kalenderplaani ja teiste maade kalenderplaane, et ei satuks kokku erinevate riikide sama ala võistlused moel mis seaks piloodid valiku ette, millisel võitlusel osaleda. Erinevate alade koordinaatorid tuleks panna ülesse kodulehele, et erinevate riikide kontaktisikud saaksid omavahel kontakteeruda.
5. Taanlased püüavad alustada kodulehe loomist nende kodulehe juurde;
6. Klassi F4C arvamine Põhjamaade meistrivõistluste hulka;
7. Turvalisus erinevates mudellennu aspektides:
- Erinevate maade seadusandluses puuduvad viited mudellennule üleüldse. Arutati teemat, et kas ei oleks vajalik mõiste "mudellend" sisseviimine
erinevate maade seadusandlusesse ja erinevate seaduseelnõude juurutamist, et saavutada mudellennu kui mõiste ametlik staatus;
- Kas piloodilt, kes on käitunud ebaadekvaatselt saab ära võtta FAI litsentsi?
8. Keskkond ja mudellend. Vastastikused mõjud. Probleemid mürareostusega erinevates klubides. Keskkonnaalased küsimused, mis puudutavad mudellendu. Kütusejäätmed, akud jne;
9. 2,4GHz sageduse kasutamine raadiolennunduses. Otsustati võtta ühendust tootjatega ja oma maade sideametitega, et alustada tugevamat lobitööd antud valdkonnas. Üldine seisukoht oli,
et initsiatiiv peaks jääma tootjate poolele, kuna nemad ju valmistavad antud seadmed ja on huvitatud ka müüginumbritest;
10. FAI/CIAM temaatika. Esindajad CIAMI juures. Erinevate ettepanekute läbivaatamine;
11. Järgmise kokkusaamise aja ja koha määramine. Kogunetakse ilmselt 2009 aasta veebruaris, Taanis. Täpsem info täpsustatakse jooksvalt.

Mitteametlike teemadena käsitleti veel järgnevaid punkte:
- Põhjamaade rekordid on soomlaste kodulehelt kättesaadavad, kuid vajavad kaasajastamist. Põhjamaade rekord peab olema vähemalt 50% maailmarekordist;
- Suutsin suruda Baltimaade arvestamist põhjamaade hulka nii palju, et tuleval koosolekul on see kindlasti päevakorras. Väga vastu olid taanlased, kellega püüan veel rääkida. Rootsi igatahes toetas ja Norra ka. Soomlased olid kõhklevad. Püüan seda kindlasti edasi suruda, et meie mudellendurid saaksid Põhjamaade tiitlivõistlustel ka tiitleid saada. Aga kõigepealt peavad riigid seda siseselt arutama;
- Ümarlaual ilmnes, et kindlustus peab kõigil EU riikidel olema. Ainukesena pole seda veel meil. Ilmselt täna ametnikkonna ebapädevusele. Sellega tegeleb edasi ELFi juhatus;
- Tahetakse luua üle-euroopaline mudeliföderatsioonide assotsiatsioon, et meie hääl oleks paremini kuulda. Selleks tehakse kõigile EU riikide vastavatele ühendustele kiri. Eks näis, mis sellest edasi saab;
- Kõik teised riigid peale Baltimaade on Euroopa Spordi Föderatsiooni liikmed, kuna antud organisatsioon teeb väga head lobi Brüsselis.

Täpsema kokkuvõtte saan varsti postiga ja panen siia ka kindlasti ülesse. Kui kellegil on küsimusi siis võib mulle igal ajal helistada või mailida.

Priit Leomar